👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حساسیت زدايی منظم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت حساسیت زدايی منظم

پاورپوینت حساسیت زدايی منظم

این روش شامل سه مرحله است: آموزش آرمیدگی، تهیه سلسله مراتب اضطراب و شرطی سازی تقابلی(حساسیت زدایی).

درمرحله اول به مراجع یاد داده می شود تا ماهیچه های مختلف بدن خود را به آرامش کامل در آورد. در مرحله ی دوم،صحنه ها ایجاد کننده ی ترس از لحاظ ایجاد اضطراب از ضعیف ترین تا شدیدترین مرتب می شوند. پس از آموزش آرمیدگی و تهیه سلسله مراتب اضطراب، جریان حساسیت زدایی شروع می شود.در این مرحله مراجع پس از قرار گرفتن در حالت آرمیدگی، فرد با صحنه های ایجاد کننده ی ترس(بصورت خیالی وتجسمی) به ترتیب سلسله مراتب تهیه شده،مواجه می شود.

...

انواع فوبی

در طبقه بندی های جدید اختلالات روانی فوبی به دو نوع خاص و اجتماعی تقسیم بندی شده است.

1) فوبی خاص(specific  phobia) :

فوبی خاص(اختصاص؛مشخص) ترس شدید و پایدار از یک شیء یا موقعیت است.این ترس مشخص،پایدار و جنبه ی افراطی و غیر منطقی دارد.فرد مبتلا ممکن است منتظر آسیب دیدن(مورد حمله یک سگ قرار گرفتن)باشد یا از تصور از دست دادن کنترل دچار وحشتزدگی panic) ) شود.در-TR  DSM-ινفوبی خاص به نوع حیوانات، نوع محیط طبیعی(مثل طوفان)، نوع خون - تزریق - جراحت،نوع موقعیتی(مثل اتومبیل) و سایر انواع (NOS)تقسیم شده است.) ...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بیماری پوکی و نرمی استخوان پاورپوینت برج بیونیک شانگهای چین دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک مقاله رضایت شغلی سازمانی