👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله زن در سخن سعدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله زن در سخن سعدی

مقاله زن در سخن سعدی

زن در ترازوی سخن سعدی

در این مقاله با توجه به کلیات سعدی و در نظر او درباره زنان مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بیان مقدمه ای درباره دیدگاه سعدی و تفاوت زنان معرفی شده در بوستان و گلستان بر اساس همین دیدگاه به نقش‌های گوناگون زنان در آثار سعدی مانند زن در مقام مادر، زن در نقش دختر، و زن در مقام همسر پرداخته می‌شود. سپس با توجه به حکایات مربوط به زنان ملاک‌های جامعه روزگار سعدی مانند توجه به زیبایی، عدم رعایت هم شأنی، کدخدا منشی پیران و بزرگان در حل مشکلات، تعدد زوجات، ناسازگاری داماد و مادرزن و آزارهای جنسی بررسی شده است. سپس دریافت بعضی از نکات اعتقادی سعدی در مورد زنان از خلال حکایت‌ها بیان شده و پس از آن با توجه به باب هفتم بوستان فضایل و رذایل زنان از نظر سعدی بیان گردیده است. همچنین به بعضی از سخنان سعدی در مورد زنان که به صورت ضرب‌المثل درآمده اشاره شده و سپس مباحث جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است

...

هر جا که سعدی زن را مایه‌ی رنج و گران باری دانسته یا رها کردن آن را توصیه نموده هنگامی بوده است که در مقام شمار صفات منفی زنان بوده و احساسات و غیرتش تحریک شده بوده است و آن سخنان از نوع غلبه‌ی احساس در اندیشه می‌باشد

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت سمینار برق معرفی روشهای مختلف دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی پایان نامه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشكافی حوزه‌ای جغرافیایی ابهرود پایان نامه بررسی انسانهای نخستین سل‌ (توبركولوز)