👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اثر افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اثر افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

مقاله اثر افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.

...

● ارزیابی

با توجه به مطالب بالا رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش انباره نقدینگی که از سالهای قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو سازد و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه کند.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا تحقیق اطلاعات و دسته بندی و کارایی نیروگاههای انرژی تجدید پذیر کشورهای عضو شورای جهان انرژی تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب پایان نامه بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی