👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله پلورالیسم دينی و كثرت گرايی و حسرت گرایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله پلورالیسم دينی و كثرت گرايی و حسرت گرایی

مقاله پلورالیسم دينی و كثرت گرايی و حسرت گرایی

پلورالیسم دینی ، کثرت گرایی و حسرت گرایی

بخشهایی از متن:

هنگامى که ما مشخص می کنیم بر اساس متون روایى، اعتقاد به وجود و ظهور مهدی(ع) ضرورى است، مجموعه دانشى را براى افراد فراهم نموده ایم. ...

....

•    پلورالیزم دینی در جهان مسیحی ، در دهه های اخیر، توسط جان هیک ( متولد1922م) طرح و یا ترویج شده است . نامبرده در این باره چنین گفته است: از نظر پدیدار شناسی ، اصطلاح تعدد ادیان ( کثرت دینی) به طور ساده عبارت است از این واقعیت که تاریخ ادیان نمایانگر تعدد سنن و کثرتی از متفرعات هر یک از آنهاست. از نظر فلسفی ، این اصطلاح ناظر به یک نظریه خاص از روابط بین سنتهاست، با دعاوی مختلف و رقیب آنها .

...

منبع ندارد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اقتصاد کشاورزی و تولید و توسعه اقصادی پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTSP)2002 پایان نامه بررسی روشهای آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی پروژه طراحی مسیر و محاسبات راهسازی امکان سنجی استفاده از EMG در ارزیابی عملکرد دستگاههای بازتوانی افراد سکته ای