👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تواضع و فروتنى

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تواضع و فروتنى

مقاله تواضع و فروتنى

معنى تواضع و اقسام آن

تواضع در اصل از واژه وضع که به معنى فرونهادن است گرفته شده، از این رو به زایمان زنان به وضع حمل تعبیر مى شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقى این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا پایین‏تر از موقعیت خود قرار دهد، فروتنى و فرو روحى کند، و ضد آن تکبر و بزرگ نمایى و فخرفروشى است که از صفات رذیله، و مایه و پایه انحرافات فکرى و عملى بسیار زشت است.

...

تواضع از نظر اسلام یعنی ذلت مومنان نسبت به یکدیگر. قران کریم در این زمینه می فرماید :

« اذله علی المومنین »7

«بر مومنان رام وخوارند»

و ذلت به معنای اظهار کوچکی در برابر دوست نیست بلکه به معنای احترام نهادن و فروتنی نسبت به آنهاست . تفاوت زیادی است میان فروتنی برخاسته از موضع قدرت و فروتنی ناشی از ضعف چرا که فروتنی ناشی از ضعف همراه با احساس کوچکی پستی و حقارت است و فروتنی حقیقی عبارتست از خضوع برخاسته از احترام نسبت به دیگران .

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در روابط‌ عمومی‌ تحقیق تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثربخش بر بهره وری كارخانه ساخت نوشیدنی گازدار در شهر مشهد مقاله عشق در جامعه امروزی مقاله اثر سولفیدهای آروماتیك بر روی سرعت و گزینش پذیری واكنشهای تبدیلی هیدروكربنها پایان نامه - - بررسی تفاوت رشد اجتماعی افراد فاقد مادر وافراد فاقد پدر