👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نئوریبرالیسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نئوریبرالیسم

مقاله نئوریبرالیسم

نئوریبرالیسم چیست؟

نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که در طول بیست و پنج سال گذشته رواج یافته است. با این‌که این کلمه بندرت در ایالات متحده شنیده می‌شود، شما می‌توانید آشکارا تاثیرات نئولیبرالیسم را در این‌جا به عنوان رشد بیش‌تر ثروت ثروتمندان و فقر فقرا ببینید.

...

شایستگی اخلاقی برابر برای افراد ، آزادی و حقوق فردی ، دولت محدود و مالکیت خصوصی از اصول کلی لیبرالیسم به شمار می روند. اما آنچه اندیشه ی نئولیبرالیسم را از اندیشه ی کلاسیک لیبرالیسم جدا می سازد تفویض شایستگی های فردی و آزادی ها و حقوق آن به بازار و استحاله ی فرد به مصرف کننده است. در این راستا، جامعه به افراد اتمیزه شده ای فرو کاسته می شوند

...

👇محصولات تصادفی👇

اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386 سمینار فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی گزارش کارآموزی حسابداری دولتی