👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سیستم کانبان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت سیستم کانبان

پاورپوینت سیستم کانبان

سیستم کانبان چیست؟

کانبان

کانبان نام ژاپنی کارت بوده و عبارتست از یک سیستم مبتنی بر کارت جهت مونیتور کردن وضعیت تولید. این ساختار سیستم در ارتباط مستقیم با تولید کششی می باشد.

کانبان بصورت کلی شامل اطلاعاتی به شرح ذیل می باشد

 کد کالا و شرح مختصر در خصوص کالا

 نوع ظرف و تعداد در ظرف

 مرکز کاری قبلی و بعدی

...

کنترل مصرف مواد برمبنای کانبان

مزیت دیگر این روش بهنگام بودن اطلاعات است که امکان محاسبه مواد قابل دریافت ، موجودی پای خط و  وضعیت مصرف مرکزتولیدی را در لحظه برای تحلیگران مهیا می نماید. اجرای چنین رویه ای نیاز به ایجاد ارتباط بین انبار محل انبارش محصول مراکزکاری با انبار تامین کننده مواد همان مراکزکاری دارد در این صورت با خروج  محصولی از انبار و آزاد شدن کارت کانبان تولید آن محصول،  محاسبه مواد بر اساس لیست مواد آن محصول انجام و در هر بار تحویل مواد بر اساس کارت برداشت میزان تحویلی بیش از میزان محاسبه شده توسط لیست مواد محصول نخواهد بود

...

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم مقاله مواد مخدر و اثرات آن بر بدن مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنی شناسی در روانشناسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری