👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

فهرست

1-توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن :

- آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکرد های آنها )

- آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکرد های سازمانها ی رسمی و غیر رسمی

- شناسایی سبک های مدیریتی ، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد های آنها

2- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکرد های آن

- شناسایی : مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته .

- شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور

- شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن ، جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کاربرد های آن

3- توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های موسسات کار آموزی

- شناسایی: ویژگیها ، قوانین و مقررات تاسیس ، فرآیند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آیین نامه های تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای

- آشنایی با مسائل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه

4- توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها  

- شناسایی: دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاه ، اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه ، فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت

- شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی ، اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی ، اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه و اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی

5- توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی

- شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر ( ارزشیابی پایانی ، نظر سنجی از فراگیر و مدرس ) اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی

6-توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه

- شناسایس پایه های اساسی آئین نگارش ، مقررات مکاتبات اداری ، اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری

- شناسایی اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه

7- توانایی برقرارای روابط انسانی

- شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن ، عوامل تشکیل دهنده آن ، عوامل موثر ارتباطی ، موانع ارتباطی ، اصول برقراری روابط انسانی

- آشنایی با اصول روانشناسی عمومی و آشنایی با جامعه شناسی عمومی

8- توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه

- آشنایی با اصول مقدماتی حسابداری عمومی ، مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه

- شناسایی : تعرفه های آموزشی ، در آمد و هزینه ها و اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه

9- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار  

- آشنایی : با حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط کار ، با وسایل ایمنی و بهداشت کار وکاربرد آنها

- شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار

- آشنایی با عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه ، آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان

منابع

::::::::::

بخش سود و زیان :

برای تنظیم بخش سود و زیان در کاربرگ حسابداری مانده ی حساب های درآمد و هزینه از بخش تراز آزمایشی اصلاح شده عینا به این بخش منتقل می شود سپس هر یک از دو ستون بدهکار و بستانکار جمع می شود . اگر جمع ستون بستانکار ( جمع در آمد ها ) بیشتر از ستون بدهکار ( جمع هزینه ها) باشد نشامگر سود خالص موسسه می باشد در این صورت برای توازن ستون های بدهکار و بستانکار قسمت سود و زیان مبلغ سود خالص در زیر ستون بدهکار نوشته می شود و جمع نهایی و متوازن ستون بدهکار . بستانکار در انتهای هر ستون نوشته می شود .

...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21 تحقیق بررسی تهویه مطبوع مقاله بررسی اسید لاكتیك درس بیوفیزیك مهندسی پزشکی تحقیق اکولوژی برنج پروژه کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی