👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آدنوکارسینوم معده و هلیکوباکترپیلوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آدنوکارسینوم معده و هلیکوباکترپیلوری

مقاله آدنوکارسینوم معده و هلیکوباکترپیلوری

آدنوکارسینوم معده

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1

نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده 8

عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده 11

ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده 19

آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری 25

آشنایی با هلیکوباکترپیلوری 29

اپیدمیولوژی 31

انتقال عفونت 33

فاکتورهای بیماری‌زای هلیکوباکترپیلوری 35

عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری 40

پاتوژنر التهاب 42

هلیکوباکترپیلوری ؛ تشخیص 47

هلیکوباکترپیلوری ؛ تدبیر شخصی 53

هلیکوباکترپیلوری ؛ درمان 55

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق58

فهرست منابع 63

...

ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسیوم معده

1-گاستریت آتروفیک مزمن: یعنی فقدان بافت غده‌ای اختصاصی در محل مناسب خود در معده این حالت باعث می‌‌شود خطر نسبی ایجاد سرطان معده از نوع روده‌ای 6 برابر افزایش یابد. افزایش شدت گاستریت‌آتروفیک نیز با افزایش بروز سرطان معده هماهنگ است. گاستریت آتروفیک بر دو نوع است:شایعترین شکل آن، گاستریت آتروفیک چند کانونی(MAG ) است که معمولاً ثانویه به عفونت هلیکوباکترپیلوری است. MAG به میزان بیشتری با متاپلازی همراه است. آتروفی معده منجر به کاهش برون‌ده اسید می‌‌شود و در نتیجه زمینه جهت افرایش، رشد بیش از حد باکتریها( بجز هلیکوباکتر) فراهم شده ، تشکیل ترکیبات N – نیتروز افزایش یافته و ترشح آسکوربات در لومن معده کاهش می‌یابد.

...

عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری

عفونت حاد هلیکوباکترپیلوری در شماری از افراد دیده شده است.در دو مورد، محققین عمداً در طی یک بیوپسی با اندوسکوپ- در افرادی که ثابت شده بود قبلاً عفونتی نداشتند- یک تعداد هلیکوباکتر در معده این افراد وارد نمودند. هردو مورد، به گاستریت نوتروفیلیک مبتلا شدند و PH ناشتای معده شان از روز هشتم تا روز 39، بالای 7بود. فرد دیگری که در زمینه شیره معده تحقیقات بالینی انجام می داد، دچار بیماری شد که با درد اپی گاستر وحالت تهوع بروزیافته بود.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله زندگانی دکتر شریعتی پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران کارآفرینی مطب پزشک کارآموزی در شهرداری شوش