👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله انگل شناسی یا کرم شناسی پزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله انگل شناسی یا کرم شناسی پزشکی

مقاله انگل شناسی یا کرم شناسی پزشکی

انگل شناسی پزشکی

کرم شناسی پزشکی

مقدمه:

روابط بین موجودات زنده دارای انواعی می باشد.

این روابط در صورتی که بین دو موجود همنوع باشد بنام oppulation و در صورتی که بین دو موجود غیر همنوع باشدبنام symbiosisیاهمزیستی نامیده می‌شود.)واژه symbiont به معنای همزیست می‌باشد(.oppulationمانند انسانها یاحشراتی که باهم زندگی می کنند.Symbiosisممکن است متابولیکی یا غیر متابولیکی باشد.در نوع متابولیکی دو موجود رابطه سوخت و سازی دارند ولی در نوع غیرمتابولیکی دو جانور فاقد رابطه سوخت و سازی  هستندمثل خزه هایی که برروی لاک لاک پشت زندگی می کنند.

...

دیپلیدیوم کانینوم

    نام دیگر آن کرم نواری سگ است.میزبانان اصلی این کرم عبارتند از سگ،گربه و گوشتخواران وحشی، اما در مواردی ابتلای انسان نیزگزارش شده است. انسان میزبان اتفاقی است.

مرفولوژی:اسکولکس دارای 4 بادکش و یک خرطوم است که 5 تا 7 ردیف قلاب دارد و تعداد قلابها 30 تا 150 عدد است.بندهای بالغ طولی بیش از عرض دارند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف عصمت پیامبر و امامان