👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق استفتاهای قضایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق استفتاهای قضایی

تحقیق استفتاهای قضایی

استفتائات قضایی

سرفصل مطالب:

مقدمه

بخش نخست :

کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

بخش دوم :

حدود

فصل اول: کلیات حدود

فصل دوم: حدّ زنا

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

فصل پنجم: حدّ محاربه

فصل ششم: حدّ سرقت

فصل هفتم: حدّ  ارتداد

بخش سوم:

قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

فصل دوم: شرایط قصاص

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

فصل پنجم: قصاص عضو

بخش چهارم:

دیات

فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

بخش پنجم:

تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

منبع درون متنی : دارد

منابع پایانی : ندارد

"""""""""""""""""""""

بخشی از متن:

بخش نخست

کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایى حالت کارشناسى داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّر مى باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق، به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضایى کنونى، بفرمایید:

1 . آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟

2 . آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

3 . با توجه به اینکه امروزه غالباً رسیدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله بدوى و تجدیدنظر ) و در مرحله بدوى، قاضى حکم صادر مى کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است، یعنى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، بررسى مى شود. در این صورت آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روشهای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان ادبیات نظری وپیشینه پژوهش استراتژی‌ های تقسیم سود مقاله وقفه های كامپیوتری مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب مقاله راههای افزایش سرعت دسترسی به اینترنت