👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور

تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور

این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

             

1. الزامات قانونی:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ...... همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است.

...

فهرست:

چکیده

مقدمه

الزامات قانونی

فرصت‌ها

چالش‌ها

اقدامات انجام شده

جداول

پیشنهادات و راهکارها

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی تحقیق الکترونیک اسیلوسکوپ تمرین تصمیم گیری با معیارهای چندگانه تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری