👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

بطور کلی وظیفه HIS، پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک است

تاریخچه  HIS:

سال های (1990-1960)  : شروع استفاده از رایانه تنها برای بازپرداخت هزینه و اتوماتیک کردن گزارش آزمایشها با حجم بالا

اواسط دهه 1980 : تغییرات تکنولوژی و استفاده از رایانه در بیمارستان ها بصورت وسیع به منظور کاهش هزینه ها

سال 2000 :استفاده از از رایانه جهت کاهش هزینه ها، خطا ، سرعت بخشیدن به مراقبت و ترخیص بیماران

...

معماری یک HIS

سیستمهای یک‌پارچه(monolithic systems)

سیستم‌های تحولی (evolutionary systems)

سیستم تکاملی نوع I

سیستم تکاملی نوع II

سیستم‌های توزیع‌شده (distributed systems)

کاربردهای مجزا  (stand-alone applications)

...

مطالب:

HIS چیست؟

تاریخچه  HIS:

HIS های امروزی :

دلایل استفاده پزشکان و کادر درمانی از یک HIS

اما یک HIS  مطلوب چه باید داشته باشد :

میتوان نتیجه گرفت که یک HIS  بطور کلی باید بتواند وظایف زیر را انجام دهد :

ابزارهایی که برای ایجاد یک HIS مورد نیاز است

معماری یک HIS

سیستمهای یک‌پارچه(monolithic systems)

سیستم‌های تکاملی- نوع I

سیستم‌های تکاملی- نوع II

سیستم‌های توزیع شده (distributed) یا Composable

کاربردهای مجزا

بسترسخت افزاری و شبکه

بستر نرم افزاری

نرم افزار HISچه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

کاربران :

دلایل مقاومت کاربران :

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط مؤثر تحقیق بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد گزارش کاراموزی معماری ساختمان بررسی میزان توجه دانشجویان نسبت به تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبک پنج سیما پرسشنامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در شهر اهواز