👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه ‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

روند تحریم ‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگ داران امریکایى در بیروت

نتیجه ‏گیرى

----------

بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن مقاله بررسی نقد ایده دنیوی شدن خلاصه كتاب اوضاع در آخر الزمان پایان نامه هدفمند كردن یارانه در كاهش فقر گزارش کاراموزی آسانسور