👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

مقاله سیستم مدیریت سازمان های مجازی

سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

مقدمه :

با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات, یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی, نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان (دارای عمر محدود) هستند که عملکرد کلی خودشان را جهت پاسخگویی برروی نیازهای بازار و ظرفیت های تکنولوژی ارتباط اطلاعات بوسیله تطبیق دادن پیوسته شکل سازمانی خود توسعه داده اند (wassenar 1999) .

...

نتیجه :

سازمان مجازی یک شکل عملیاتی نوید دهنده و امیدبخش در قرن 21 است . به سبب سطوح مختلف نرم افزاری و سخت افزاری موجود در سازمان مجازی در مقایسه با سازمان های سنتی, روش های مدیریت کیفیت متفاوت می باشند. در این مقاله, مباحث مدیریت کیفیت مرتبط با سازمان مجازی تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله استاندارد آلمانی DIN سمینار برق طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق مقاله تبلیغات در عرصه بازار بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در كشاورزی پروژه مالی شرکت کارتن بهرام