👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مالیات ارزش افزوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مالیات ارزش افزوده

تحقیق مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده

تاریخچه

نمایشگر 1 ـ مثالی از ارزش افزوده

تعاریف

شناخت

نمایشگر 2 ـ مقایسه مالیات فروش و مالیات ارزش افزوده

سهولت کنترل و حسابرسی

تراز پرداخت ها

تحول در نظام مالیاتی

تغییر الگوی مصرف

خنثی بودن یا بی تفاوتی

سهولت در ورود به قراردادهای بین المللی

مالیات ارزش افزوده

ایجاد فرهنگ مالیاتی

شفاف سازی

معایب

روش های اخذ مالیات ارزش افزوده

محاسن و علل اخذ مالیات ارزش افزوده

درآمد دولت

وجود ساز و کار کنترل متقابل

سخن آخر

منابع

--------------

تاریخچه

در سال های پس از جنگ دوم جهانی فردی آلمانی به نام قو ـ زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت و نیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که به عنوان اولین کشور، موفق گردید در 1954 این نظام مالیاتی را به صورت کامل به اجرا در آورد و تا مرحله ای خرده فروشی بسط دهد.

به موازات اجرای این طرح در فرانسه، دیگر کشورهای عضو جامعه ی اروپا از فوائد این نظام مالیاتی آگاهی یافتند تا بدانجا که یکی از شرط های پیوستن به بازار  مشترک اروپا را داشتن نظام مالیات ارزش افزوده در کشور داوطلب عضویت دانستند.

...

👇محصولات تصادفی👇

هوش,تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان پایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران مقاله اصول مهندسی اسید طرح تحقیقی هوش هیجانی پاورپوینت مراقبت دوران نوزادی وشیرخوارگی