👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها

مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها

مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول تاریخچه روابط عمومی در جهان

بخش دوم تاریخ روابط عمومی در ایران

تعاریف : روابط عمومی

موقعیت ها و وظایف روابط عمومی

نتیجه گیری

دانش و تکنولوژی در ارتباطات

مراحل تکامل ارتباطات انسانی

ارتباطات در روابط عمومی

مردمداری در دهکده جهانی

الف)ایجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رسانی

ب)ایجاد ، حفظ و تداوم پاسخگویی

ج)ایجاد ، حفظ و تداوم تفاهم

ارتباطات میان فردی اثربخش

انواع روابط انسان با محیط

آیین گفتگو

وجود ارتباط انسان با حیوانات

ارتباطات انسان با طبیعت

ارتباطات انسان با ماشین

فعالیت درون سازمانی برون سازمانی

از دیگر وظایف روابط عمومی

مهمترین وظایف برون سازمانی

روابط عمومی

ویژگیهای کارشناس روابط عمومی در ارتباط مردمی

تبلیغات

ویژگیهای کارشناسی روابط عمومی در رسانه ها

مرزهای روابط عمومی و تحقیقات

فن آوری نوین در روابط عمومی

ویژگیهای برنامه ریزی صحیح در مدیریت زمان

آفتهای عدم برنامه ریزی در روابط عمومی

بخش اول : فنون و تکنیک دیداری

بخش دوم : فنون و تکنیک های شنیداری

منابع و مأخذ

----------

مقدمه:

یکی از مشکلات روابط عمومی ها در کشورها ما فقدان منابع علمی و مکتوب در این حوزه می باشد از دیرباز و از زمانی که روابط عمومی عنوان یک رشته و حرفه در کشور ما متولد شد، به دلیل آن که تولد این حرفه جدید بر اساس نیازها و

زیر ساخت های موجود در کشور ما جوابگوی این نهاد اجتماعی نبود، ساز و کازهای مناسب هم برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی ایجاد نشد ولی با گذشت زمان و ایجاد نیازهای جدید در جامعه در حال گذرا ایران نیاز به داشتن روابط عمومی های کارآمد بیش از پیش احساس شد. با سواد شدن درصد بیشتری از مردم، ایجاد تمایلات

تساوی طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حکومت ها، گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن هرچه بیشتر افکار عمومی، رشد صنایع و شرکت های سهامی و ... از جمله این عوامل به شمار می روند.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی تاثیر آموزش نقشهای پرستاری بر آگاهی و نگرش پرستاران، در مراقبت مبتلایان مولتیپل اسكروزیس بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران 1 تحقیق روستای نائین گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلزی پایگاه جهانی سلطانیه تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت