👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تاثیرﺁموزش فلسفه بر مهارت استدلال و تقویت روحیه همکاری دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تاثیرﺁموزش فلسفه بر مهارت استدلال و تقویت روحیه همکاری دانش آموزان

مقاله تاثیرﺁموزش فلسفه بر مهارت استدلال و تقویت روحیه همکاری دانش آموزان

بررسی تاثیر ﺁموزش فلسفه بر مهارت های استدلال و تقویت روحیه همکاری دانش آموزان

بیان مسئله

روش آموزش فلسفه

1- شروع کار

2- هدایت بحث

آیا آنچه می‌گویند واضح است؟

آیا آنچه می‌گویند هماهنگ است؟

چگونه با عدم توافق مواجه می‌شوم؟

آیا در سایر مواقع نیز طالب دلیلند؟

آیا معیارهای مناسب را مورد استفاده قرار می‌دهیم؟

آیا ما جایگزینها را در نظر می‌گیریم؟

آیا ما تمایزهای مناسبی میان امور قایل می‌شویم؟

چه مفروضاتی را  در نظر می‌گیرند؟

آیا افراد به دلالتهای آنچه گفته می‌شود توجه دارند؟

آیا نسبت به دیگران ابراز احترام می‌کنند؟

آیا ارتباط مطالب را با بحث اصلی حفظ می‌کنیم؟

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

نتیجه گیری

---------------

بیان مسئله

فلسفه برای کودکان  گرایش نوپایی است که در دهه هفتم سده بیستم میلادی ظهور کرد و در سی و پنج سال اخیر مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان یافت. رایجترین روی آورد در فلسفه برای کودکان، رهیافت لیپمن است. تربیت انسان‌های صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد.( لیپمن , 1382 ) . جهتگیری عمده فلسفه برای کودکان در روی آورد رایج آن (یعنی رهیافت لیپمن و پیروانش)، افزایش مهارت تفکر منطقی است. اندرسون (1977) و هارتر‌ (1980)  بر نقش اساسی جستجوی معنا در شناخت تاکید می‌ورزند و معتقدند دانش‌آموزان باید به طور فعال تلاش کنند، اطلاعات جدید را با دانسته‌های قبلی خود وحدت بخشد و آن‌‌چه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخاب کنند و به طور راهبردی درباره یادگیری خود بیندیشند. فلسفه، مطالعه تفکر از طریق تحلیل، استدلال و به کارگیری منطق را مورد تاکید قرار داده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد نحوه انتقال تكنولوژی جدید و استقبال خریداران تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد پایان نامه نقدی بر كتاب زندگی قوام السلطنه پایان نامه شش سیگما، مهندسی لرزش و مهندسی مجدد گزارش كارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه