👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب

تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب

مهارتهای رویارویی با اضطراب

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مهارت‌های رویارویی با اضطراب

تعریف اضطراب

پذیرفتن اضطراب به عنوان بخشی از زندگی

اجتناب از سرزنش و تنبیه به خود تحمیل شده

ارزیابی های اولیه منطقی به عمل آوردن

پنج اصل برای رویارویی با اضطراب

فردی اجتناب کننده نباشید

استفاده از رویارویی مثبت

تسلط مدار باشید

یادداشت برداشتن

تمایل به کار کردن داشتن

مهار خصایص مولد اضطراب

کمال گرا نباشید

خویشتن پذیری

توجه کردن به علائم فشار روانی

چگونه با اضطراب زندگی کنیم؟

کنترل بدن خود

حساسیت زدایی منظم

صحبت کردن با خود هنگام رویدادها:

رعایت رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن

اضطراب امتحان

اضطراب اجتماعی و اضطراب در جمع

نظریه کارشناسی

منابع

----------

هدف پژوهش: هدف از این تحقیق، بررسی مهارت‌های رویارویی با اضطراب در افراد می‌باشد و پاسخ به مسائلی که در رابطه با اضطراب بوجود می‌آید و ارائه راهکارهایی در مورد رویارویی با اضطراب.

 روش پژوهش: بررسی اسناد مدارک موجود و گردآوری اطلاعات کافی همراه با تحقیق و بررسی کتاب‌ها و منابع مختلف.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی دانلود مثال درس نظریه صف احتمالات حدی زنجیره های مارکوف پروژه حسابداری اموال و ماشین آلات سمینار پردازش های قطاری و دم کلفت دررفتارهای انسانی تحقیق موسیقی هندی