👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مفاصل اندام فوقانی بدن انسان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مفاصل اندام فوقانی بدن انسان

دانلود پروژه پاورپوینت مفاصل اندام فوقانی بدن انسان ، بررسی مفصل های بالا تنه انسان

فهرست

مفصل شانه

مفصل گلنوهومرال

مفصل استرنوکلاویکولار (جناغی ترقوه ای)

مفصل اکرومیوکلاویکولار (آخرومی-ترقوه ای)

مفصل اسکاپولوتوراسیک (قفسه صدری کتفی)

مهمترین رباط های شانه

مفصل آرنج

مفصل هومرورادیال

مفصل رادیواولنار بالایی

مفاصل مچ دست

مفاصل دست و انگشتان

قفسه سینه

مفاصل قفسه سینه

جمجمه

---------------------------

پاورپوینت مفاصل اندام فوقانی

پروژه دانلودی حاضر که همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه گردیده است ، پاورپوینتی جهت بررسی مفاصل اندام فوقانی بدن می باشد.

بخشهایی از متن پاورپوینت دانلودی

مفصل شانه : مفصل شانه از چهار مفصل تشکیل شده است که عبارتند از

1- مفصل گلنوهومرال

2- مفصل آکرومیوکلاویکولار

3- مفصل استرنوکلاویکولار

4- مفصل قفسه صدری-کتفی

مفصل گلنوهومرال

این مفصل بین سر گرد استخوان بازو و حفره گلنویید

سطح مفصلی بوسیله غضروفی شفاف (هیالین) احاطه شده ولبه ای از جنس غضروف لیفی تحت عنوان لابروم عمق حفره را افزایش میدهد.

به مفصل بازویی-دوری معروف است و یک مفصل کروی است

...

مفاصل مچ دست

مچ دست از کنار هم قرار گرفتن سطح مفصلی پایینی استخوان های رادیوس و اولنا ( زند زیرین و زبرین) از یک طرف و استخوان های مچ از طرف دیگر درست شده و ساعد را به دست متصل می کند. مفصل مچ دست یک مفصل لقمه ای است.این ناحیه از مفاصل بسیار زیادی تشکیل شده است که عبارتند از

مفصل رادیواولنار پایینی Distal radioulnar joint مفصل بین انتهای پایینی استخوان های رادیوس و اولنا

مفصل رادیوکارپال Radiocarpal joint مفصل بین انتهای پایینی استخوان رادیوس و استخوانچه های مچ

مفصل اولنوکارپال Ulnocarpal joint مفصل بین انتهای پایینی استخوان اولنا و استخوانچه های مچ

مفاصل اینترکارپال Intercarpal joint مفاصل بین استخوانچه های مچ

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاریخچه شبیه سازی علوم رفتاری مبانی نظری حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی طرح درس اجرا و ارزشیابی یادگیری نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع مقاله رضایت شغلی سازمانی