👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

امام خمینى سیاستمدارى بزرگ و بزرگ سیاستمدار

از بعد سیاسى امام خمینى یک شخصیت بى نظیرى بود که دوست و دشمن بر آن اذعان داشتند. عنوانهایى نظیر تئوریسین بزرگ، صاحب نظر برجسته، تحلیل گر سیاسى فوق العاده، استراتژیست بلند پایه، آینده نگرى قوى، جهان بین منحصر به فرد، داراى دکترین عالى و پیچیده، ژرف نگر، غیر قابل پیش بینى و داراى پیچیدگى بسیار دور بخشى از عنوانهایى بود که شخصیتهاى جهانى به حضرت امام خمینى داده اند، واقعیت این است که حضرت امام امت همه عنوانها و القاب فوق را داشت ولى اینها همه صفات امام نبود، بلکه ناظران بین المللى هر کدام از دیدگاه خاصى امام عزیز را مى دیدند. اینک با توجه به محدودیت کلام گوشه هایى از ویژگیهاى سیاسى امام راحل را به شکلى کاملا موجز و خلاصه ذکر مى کنیم.

...

تطور اندیشه سیاسى امام خمینى

اگر اندیشه سیاسى به عنوان فعالیتى ذهنى در نظر گرفته شود که اهدافى معقول را به گونه اى منطقى و عقلانى تعیین مى کند، راه تحقیق آنها را نشان مى دهد و کم وبیش داراى قدرت اقناع و فراگیرى است; در آن صورت مى توان نظریه «ولایت فقیه » امام خمینى (قدس سره)را اندیشه اى سیاسى برشمرد.

امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه »، اهداف مبارزه، راههاى کسب موفقیت و الگویى بدیل براى نظام سیاسى موجود را تبیین نمود، و در کارآیى دیگر چارچوبهاى فکرى خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما براى نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم مى شد، و به صورت چارچوب فکرى منسجم براى حل بحران معناى موجود در جامعه ایران در مى آمد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه تحقیق ساختار رفتار عملکرد (SCP) بازار پاورپوینت سفره های آب زیر زمین دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه مقاله درجه بندی شیر و پاستوریزه كردن آن بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف