👈 فروشگاه فایل 👉

شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایرانی قبل و بعد از اسلام

دانلود مقاله تحقیاتی شباهت ها و تفاوت های معماری ایران در قبل و بعد از اسلام و بررسی شيوه هاي معماري ايراني و اسلامی

تفاوت در ساختمانها و بناهای قبل از اسلام با ساختمانها و بناهای بعد از اسلام نه در ساختمان و نه در شکل آنها و نه حتی در طرح نقشه آنهاست، بلکه در منظر و لباسی است که اسلام بر اندام ساختمانهای دوره ساسانیان پوشانده و خواسته است مفهومی به آنها بدهد که معماری ایرانی با معماری مردمی که تحت رژیم و سبک اسلامی زندگی می کنند، به وضوح متمایز باشند.

اصول معماری ایرانی

به طور کلی اصول معماری ایرانی عبارتند از :

1 مردم واری : یعنی داشتن مقیاس انسانی که آن را می توان در عناصر مختلف معماری ایران مشاهده کرد . به طور مثال اگر سه دری ( اتاق خواب ) را در نظر بگیریم، اندازه ی ان بر حسب نیازهای مختلف یک زن، مرد، بچه یا بچه های آنها، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده است یا برای جلوگیری از گزند گرمای زیاد ایران، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.

2 پرهیز از بیهودگی : در معماری ایران بر این اصل تاکید فروان شده است، به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد.

3 نیارش :اصطلاحی است در معماری و به کلیه کارهایی اطلاق می شود که برای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد. به عبارت دیگر، نیارش مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و کمترین مصالح. به عنوان مثال در گذشته بیشتر تکیه ی معماران بر اصول مهندسی بوده است و به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بوده که از لحاظ ایستایی نیز نمایان گر ایستا بودن خود باشد.

4 خود بسندگی :به عبارتی، خود کفایی است و به مفهوم استفاده از حداکثر امکانات موجود و در دسترس ومصالح بوم آورد است. به این تریتب کار با سرعت بیش تر انجام شده و مصالح با طبیعت

5 اطراف خود هماهنگی بیش تری داشته است.

...

معماری در کشور های اسلامی

در نخستین سده های تاریخ اسلام مرکز سیاسی و فرهنگی دنیای اسلام؛ یعنی فلسطین، سوریه و عراق به یکی از سرچشمه های پیدایش و تکامل هنر اسلامی مبدل گردید و سرزمین های پهناوری که به تصرف اعراب درآمده بود تحت فرمان جانشینانی که از دمشق یا بغداد به آنجا اعزام می شدند قرار گرفت. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

هوش,تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان طرح توجیهی پرورش شتر مرغ مقاله بازاریابی رابطه مند بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن