👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:

1-1-        بیان مسئله................................................................................................... 2

1-2-         اهمیت و ضرورت مسئله................................................................................. 2

1-3-        انگیزه تحقیق................................................................................................ 2

1-4-        اهمیت تحقیق................................................................................................ 2

1-5-        پرسش های تحقیق......................................................................................... 3

1-6-         قلمرو جغرافیایی تحقیق................................................................................... 3

1-7-        زمان تحقیق................................................................................................. 3

1-8-        روش تحقیق................................................................................................. 4

1-9-        روش جمع آوری اطلاعات............................................................................... 4

1-10-    پیشینه تحقیق.................................................................................................. 4

1-11-    مشکلات تحقیق............................................................................................... 5

1-12-    ادبیات تحقیق................................................................................................ 5

فصل دوم :

1-2- جغرافیایی طبیعی ایران........................................................................................... 9

2-2- آب و هوای ایران................................................................................................ 10

3-2- پوشش گیاهی و جانوری ایران............................................................................ 11

4-2- گروه قومی .................................................................................................... 16

5-2- خط.............................................................................................................. 17

6-2- دین............................................................................................................. 17

7-2- زبان............................................................................................................ 17

8-2-  جغرافیایی انسانی ایران............................................................................... 18

9-2- جمعیت کشور ایران........................................................................................... 18

10-2- جغرافیایی اقتصادی ایر ان........................................................................ 22

فصل سوم:

1-3- وصلت زناشویی............................................................................................. 25

2-3- نظریه های در مورد ازدواج............................................................................ 26

3-3- نظام خویشاوندی........................................................................................... 28

4-3- انتخاب همسر ............................................................................................ 31

5-3- شکل های مبادله.............................................................................................. 32

6-3- شکل های خاص ازدواج.................................................................................. 34

7-3- روابط جنسی پیرازناشویی.............................................................................. 35

8-3- ممنوعیت ازدواج با محارم................................................................................ 35

9-3- برون همسری............................................................................................ 35

10-3- درون همسری.............................................................................................. 38

11-3- قومیت و الگوهای قومیت در ایران.............................................................. 40

12-3- ازدواج در کشورهای جهان........................................................................... 41

13-3- ازدواج در ایران......................................................................................... 42

14-3- ازدواج در ادیان و مذاهب............................................................................... 45

15-3- اهداف زناشویی.................................................................................... 47

16-3- همسر گزینی.................................................................................................... 48

17-3- پیوند با سنن................................................................................................ 48

18-3- همسان همسری............................................................................................. 49

19-3- خانواده ....................................................................................................... 52

فصل چهارم

1-4- آغاز کار سلسله قاجاریه..................................................................................... 57

2-4- نسب و گروه های قومی قاجاریه..................................................................... 57

3-4- پادشاهان قاجاریه............................................................................................. 58

4-4- ازدواج در دوره قاجاریه.................................................................................... 62

5-4- ازدواج پادشاهان در دوره قاجاریه ................................................................ 62

علل اجتماعی حرمسرا سازی................................................................................. 63

6-4- مشخصات حرمسرای پادشاهی.............................................................................. 63

7-4- ازدواج در میان مردم............................................................................................. 67

8-4- اقلیت های مذهبی............................................................................................. 70

9-4- ازدواج در قشرهای مختلف................................................................................ 70

10-4- طلاق و وضع بیوه زنان................................................................................ 76

11-4- شیوه مجازات زنان بدکاره در دوره قاجار...................................................... 76  

12-4- زن عصر قاجار در خانه و جامعه...................................................................... 77

13-4- وضع اجتماعی زنان ........................................................................................ 79

14-4- مدارس دختران........................................................................................... 82

15-4- انقراض سلسله قاجاریه................................................................................ 83

فصل پنجم:

1-5- آغاز عصر پهلوی.......................................................................................... 86

2-5- شاهان عصر پهلوی.......................................................................................... 86

3-5- ازدواج در عصر پهلوی................................................................................ 88

ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی........................................................ 88

4-5- اقدامات مهم رضاشاه.................................................................................. 98

5-5- قشربندی جامعه در دوره پهلوی.................................................................... 100

6-5- ازدواج در قشرهای مختلف مردم................................................................ 100

7-5- انقراض عصر پهلوی................................................................................ 103

8-5- ممنوعیت در ازدواجها................................................................................ 103

9-5- مراحل و شرایط ازدواج............................................................................. 105

10-5- شرایط مهم در ازدواج........................................................................... 106

11-5- مندرجات سند ازدواج ...................................................................... 108

12-5- مهر یا صداق........................................................................................ 109

13-5- جهیزیه.................................................................................................. 110

14-5- شرایط صحت نکاح................................................................................. 110

15-4- شرایط عاقد........................................................................................... 110

16-5- فواید ازدواج........................................................................................... 110

فصل ششم:

1-6- آمار ازدواج در ایران..................................................................................... 113

2-6- عوامل جسمی در سن ازدواج..................................................................... 115

3-6- عوامل روانی در سن ازدواج........................................................................ 115

4-6- عوامل اجتماعی –فرهنگی در سن ازدواج................................................ 115

5-6- انتخاب همسر............................................................................................... 116

6-6- عوامل اقتصادی و اجتماعی........................................................................ 120

7-6- اشتغال................................................................................................... 121

8-6- تفاوت آمار جمعیت در شهر وروستا........................................................... 122

9-6- ازدواج موقت..................................................................................... 122

10-6- تعریف ازدواج موقت........................................................................... 123

11-6- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران........................................................ 124

12-6- تعدد زوج................................................................................ 124

نتیجه گیری .............................................................................................. 127

منابع............................................................................................................... 129

چکیده

ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن و با هم پیمان زناشوئی می­بندند.

یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی اساسی که در طول تاریخ گذشته از دوره قاجاریه در ایران رخ داده تحولات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل تحول در شکل و سن ازدواج، نوع خانواده و ... و عوامل مؤثر بر آن است.

تعداد زوجات به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و تغییر نگرش­ها رو به کاهش است و شیوه همسرگزینی به دلیل تغییر در مفهوم ازدواج دچار تحولات بزرگی شده است در حال حاضر اکثر ازدواج­ها بدون دخالت مستقیم والدین و براساس عشق و علاقه انجام می­گیرد. تأخیر در سن ازدواج یکی از مهمترین ابعاد دگرگونی پدیده ازدواج بوده است. میزان تجرد قطعی بالا رفته و از عمومیت ازدواج به ویژه در سنین پائین کاسته شده است. در اثر این تحولات پیش رسی ازدواج که سابقاً در ایران مرسوم بود و همچنین ازدواجهای فامیلی به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است.

روند تحولات سن ازدواج در جامعه و روابط آن با تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرتبط است در کشور ایران الگوی ازدواج از شکل سنتی به مدرن تغییر کرده است.

واژگان کلیدی :

قاجاریه Qajariyye) ) :

با افول سلسله زندیه، طایفه قاجاریه زمام امورایران را به دست گرفتند . قاجاریه طایفه ای از نژاد مغول و دودمان ترکمان است.

ازدواج

ازدواج عرف یا نهادی است که از طریق آن مرد وزن برای شرکت دائم در زندگی به هم می پیوندند. ازدواج خود مبنای خانواده است و تحت شرایط آن، مردوزن در اجتماع به طور قانونی می توانند فرزند یا فرزندانی داشته باشند.

ایران

کشوری است در قاره آسیا با مساحتی حدود 1648000 کیلومترمربع در نیمکره شمالی ازسطح کره زمین بین 25 تا 45 درجه عرض شمالی از خط استوا وبین 64 و 5/63 درجه طول شرقی از نیمروز گرینویچ است وپایتخت آن تهران است.

مردم شناسی Ethnologie

تحلیل مدارک و نتیجه گیری از تحقیقات مردم نگاری است به منظور شناخت منشا و برخورد اشاعه و تغییر فرهنگ هاست .

سیر تحول

علوم اجتماعی عبارت از این است که زندگی بشر تابع نظام ثابتی است که براساس وبه موازات پیشرفت جامعه تکامل می یابد.

مقدمه:

ازدواج پیوندی است که بین زنان و مردان صورت می­گیرد و یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است ولی شکل و نوع ازدواج در بین مردم متفاوت است و هر فردی هدفش از ازدواج، دلایل گوناگونی دارد البته عوامل گوناگونی دست در دست هم می­دهند که شخص بتواند تعیین­کننده ازدواجش باشد عوامل گوناگون سبب این عامل می­شود؛ عواملی چون اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی. کلودی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی جنسی.

ازدواج در دوره­های مختلف گاه مثبت و گاهی منفی بوده و آثار این ازدواج­ها بر جامعه و ساختار آن تأثیر گذاشته هر چه زمان جلو می­رود آگاهی و علم مردم بالا می­رود سبب بروز تغییرات در زمینه ازدواج می­شود زیرا همانطور که می­دانیم این مسئله باعث می­شود که افراد همانند گذشتگان خود در زمینه ازدواج رفتار نکنند. در گذشته مردم برحسب توانایی و امکانات خود با چند زن ازدواج می­کردند ولی با گذشت زمان گاهی به تجرد قطعی می­رسد.

مطالعات مربوط به ازدواج در ایران نشان می­دهد تغییرات و تحولات زیادی در تمام زمینه­های ازدواج صورت گرفته که این تحقیق به شناسایی عوامل مختلف در این زمینه می­پردازد.

👇محصولات تصادفی👇

تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز پایان نامه بررسی اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی