👈 فروشگاه فایل 👉

13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8

ارتباط با ما

... دانلود ...

13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8

دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8

13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 8

 

13 مقاله عالی برای رشته های مدیریت 

 

برای تحقیق در کلاس

 

فهرست عناوین:

 

1- مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی  25 صفحه

2- سیستم اطلاعات مدیریت 35 صفحه

3- با معماران عصر دیجیتال اندیشه های فیلیپ كاتلر 23 صفحه

4- برنامه ریزی  18 صفحه

5- پرت در برنامه ریزی و مدیریت پرت در برنامه ریزی و مدیریت 33 صفحه

6- تاریخچه پیدایش مدیریت  29 صفحه

7- جهانی شدن مدیریت و تجارت الكترونیک 21 صفحه

8- رشد اقتصادی  24 صفحه

9- مدیریت اجراء کار 21 صفحه

10-  مدیریت تقاضا 13 صفحه

11- مدیریت تولید انگیزه 23 صفحه

12- مدیریت ژاپنی 36 صفحه

13- هزینه یابی كیفیت  14 صفحه

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی پاورپوینت اقتصاد و ورزش ترجمه اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای- تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری