👈 فروشگاه فایل 👉

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه ۵

دادگاه اختصاصی ۷

تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم ۹

تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات ۱۳

جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان ۱۶

جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان ۱۹

جرائم علیه امنیت ارتکاب‌ یافته توسط اطفال ۲۰

تحدید تضمینات دادرسی ۲۱

افزایش مدت «تحت نظر» ۲۲

محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۵

توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی» ۲۸

دادرسی در غیاب هیئت منصفه ۳۱

یادداشتها ۳۲

کتابنامه ۳۵

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمایشهای بتن 21 اسلاید مبانی نظری مدیریت و تسهیم دانش مقاله بررسی خصوصی سازی سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی پایان نامه پردازش TiNi از پودرهای عنصری توسط پرسکاری ایزواستاتیکی داغ