👈 فروشگاه فایل 👉

مقدمه ای برکشت هیدرو پونیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه ای برکشت هیدرو پونیک

دانلود مقاله مقدمه ای برکشت هیدرو پونیک

دانلود مقاله مقدمه ای برکشت هیدرو پونیک

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

فهرست

مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک  ۱

مزایای کشت هیدروپونیک  ۳

انواع کشت های هیدروپونیک  ۴

کشت آبی یا مایع در کشت هیدروپونیک   ۴

کشت در سنگریزه در کشت هیدروپونیک   ۴

کشت در هوا روشی از روشهای کشت هیدروپونیک   ۵

کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک   ۵

سیستمهای هیدروپونیکی خالص (کلارک و فیلم غذایی)   ۵

سیستمهای هیدروپونیکی خالص (- سیستم ایستا )   ۵

را هنمای کاشت گیاهان بدون استفاده از خاک (هیدروپونیک)  ۶

مزایای کشت هیدروپونیک  ۶

سیستمهای کشت هیدروپونیک  ۷

برخی از مزایای کشت هیدروپونیک  ۱۰

محیط های کشت هیدروپونیک  ۱۲

چهار روش برای کشت هیدروپونیک   ۱۲

احتیاجات گیاه  ۱۴

تغییر دادن PH  ۱۵

دما  ۱۷

نشانه های کمبود نور  ۱۷

نور مصنوعی (قرار دادن لامپ)  ۲۱

آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)  ۲۱

خاک مناسب برای خیار درختی  ۲۳

مشخصات بوتانیکی خیار  ۲۵

مشخصات بذر خیار گلخانه ای  ۲۵

مراحل مختلف کشت خیار درختی  ۲۷

کاشت خیار در گلخانه  ۳۰

اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه  ۳۶

انتخاب بذر در کشت گلخانه ای   ۳۶

انتقال نشاء به زمین اصلی در محیط گلخانه   ۳۷

طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه  ۳۸

مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارٿ کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادٿ با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود …

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارٿ کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود .

روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کامل مدیریت و مهندسی هزینه ها ترجمه مقاله تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom)- اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز سمینار برق بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال مقاله بررسی دستگاه تنفسی پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی