👈 فروشگاه فایل 👉

سوپرجاذبه های آب

ارتباط با ما

... دانلود ...

سوپرجاذبه های آب

دانلود مقاله سوپرجاذبه های آب

دانلود مقاله سوپرجاذبه های آب

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه 

فهرست                                                                               صفحه

 

مقدمه.........................................................................................................................................1

پیشینه در جهان..........................................................................................................................2

سوپرجاذب چیست؟.....................................................................................................................3

فرایندهای تولید...........................................................................................................................3

پلیمر یزاسیون محلولی ...............................................................................................................4

پلیمریزاسیون تعلیقی وارون .......................................................................................................4

مقایسه روشها ............................................................................................................................5

کاربردها....................................................................................................................................5

بهداشتی ....................................................................................................................................5

اطلاعات تجاری درباره تولید سوپرجاذب بهداشتی در جهان ........................................................7

کشاورزی .................................................................................................................................8

مزایای دیگر............................................................................................................................14

میزان و طریقه كاربرد.............................................................................................................14

درختان و بوته ها.....................................................................................................................15

انتقال نهال...............................................................................................................................15

زمینهای چمن..........................................................................................................................15

كشتهای زراعی.......................................................................................................................16

پرورش قارچ...........................................................................................................................16

خزانه نشاء..............................................................................................................................16

روش تحقیق ...........................................................................................................................17

مشخصات دستگاهها.................................................................................................................19

نتیجه گیری.............................................................................................................................19

منابع و مراجع.........................................................................................................................20

مقدمه

در دنیای امروز در كشاورزی از بقایای خود گیاهان و مواد مختلف ( مثلاً کمپوست ) به عنوان مواد افزودنی برای بهبود خواص فیزیكی و شیمیایی خاك استفاده می شود . علاوه بر این در مناطق خشك و نیمه خشك كه قسمتهای وسیعی از كشور ما ایران نیز جزء آن می باشد، كمبود رطوبت در فصل رشد گیاهان موجب كمبود شدید عملكرد گیاهان به خصوص گیاهان زراعی می شود . بنابراین استفاده بهینه از روش های آبیاری و اصلاح خاك امری اجتناب نا پذیر است. یكی از موارد افزودنی در زمینه جذب آ ب، پلیمری با نام سوپر جاذب آب (هیدروژل) می باشد كه استفاده از این پلیمر نتایج شگفت انگیزی در صرفه جویی مصرف آب و افزایش كمی و كیفی محصولات باغی و زراعی و همچنین فضای سبز و جنگلكاری ها دارد .

ایران كشوری كم آب و خشك است. با وجود این، باید دید چطور قدر آب، این مایه حیات را می دانیم: در حالی که کل آب مصرفی در ایران حدود 5/86 میلیارد متر مکعب در سال است که 80 میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود، از این مقدار 65 درصد آن به علت شیوه های غلط و سنتی آبیاری هدر می رود! در رهگذر این اتلاف آب، كودهای شیمیایی نیز (به ویژه در خاک های شنی) بر اثر آبیاری غرقابی، به سرعت شویش یافته و موجب آلودگی منابع گرانبهای آبهای زیرزمینی می شوند. خشکسالی ها و فجایع زیست محیطی مرتبط، پیامد هدرروی بی رحمانه آب است. در کشورمان نزولات جوی ناکافی و کمبود شدید منآبع آب  از مهمترین معضلات رشد و تولید محصول در گیاهان زراعی به شمار می رود. بنابراین بررسی راهکارهای مقآبله با تنش خشکی از اهم تحقیقات می باشد. 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله شرکای منطقه ای ايران و تشكیل هم پیوندی اقتصادی منطقه ای پاورپوینت نظارت حمایتی در هزاره سوم (ویژه ارائه کلاسی درس نظارت و راهنمایی آموزشی) پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت پروژه کارآفرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی پروژه کارآفرینی تولید اکسید کروم(با ظرفیت 120 تن در سال)