👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی گیاه کرفس به صورت لاتین

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی گیاه کرفس به صورت لاتین

بررسی منابع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای کشاورزی به صورت لاتین بررسی تک تک گیاهانی که فکر می کنید برای پایان نامه مفید است و همچنین مناسب برای پرورش دهندگان این گیاهان به همراه عکس آفات و بیماری ها و روش درمان تمام نوشته جات دارای منبع می باشند

Celery, Apium graveolens, is an aromatic biennial plant in the family Apicaceae grown primarily for its stalk and taproot which are used as vegetables. The rhombic leaves of the celery plant grow in a rosette and

are 3–6 cm (1.2–2.4 in) long and 2–4 cm (0.8–1.6 in) broad on a branched central stem which is highly ribbed. The plant produces creamy white flowers in dense umbels (an umbrella of short flower stalks) and

produces broad oval seeds 1.5–2 mm (

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی مقاله مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا بر پایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر ویژگیهای پرتو X پرتونگاری بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی