👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی در اصناف تولیدی و خدمات فنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی در اصناف تولیدی و خدمات فنی

مقاله اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی در اصناف تولیدی و خدمات فنی

اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی در صنوف

به دلیل این که فعالیت های تولیدی و خدمات فنی صنوف از فعالیت‌های زیربنایی و مولد کشور محسوب می شوند، بنابراین این مطالعه مسایل اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی را در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور مورد بررسی قرار می دهد. اشتغال زایی در صنوف تولیدی و خدمات فنی از دیدگاه خرد (واحدهای صنفی) و همچنین از دیدگاه کلان (بخش صنوف کشور) بررسی شده است. فصل اول شامل تعاریف بیکاری و انواع آن، فصل دوم وضعیت فعالیت و تحولات واحدهای صنفی کشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ایجاد و جایگاه آن ها در بازار کار کشور پرداخته شده است و در این فصل واحدهای صنفی با بیشترین توان اشتغال زایی توسط شاخص‌های متنوعی مورد شناسائی قرار می گیرند. فصل سوم در سطح کلان عوامل مؤثر بر توسعه صنوف تولیدی و خدمات فنی و فرصت های شغلی آن ها، به تفکیک عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرند. فصل آخر در سطح خرد، هر کدام از واحدهای صنفی در صنوف تولیدی و خدمات فنی به صورت تحقیق میدانی، با استفاده از پرسشنامه جهت اولویت بندی مسایل و مشکلات و راه کارهای اشتغال زایی آنان مورد بررسی قرار گرفته اند.

...

امروزه ایجاد اشتغال یکی از وظایف اصلی دولت هاست همچنین فراهم آوردن زمینه های شغلی مناسب یکی از امتیازات مثبت عملکرد دولت ها محسوب می گردد. ایجاد اشتغال نقش اساسی در تأمین رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی – اقتصادی و حتی سیاست های تبلیغی دولت‌ها برای جلب رضایت آرای مردم در فعالیت های انتخاباتی دارد. علاوه بر آن در ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تأمین اشتغال مناسب برای افراد جامعه به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت محسوب می گردد. دولتی بودن اقتصاد ایران تا حد زیادی این وظیفه را عملاً به دولت منتقل کرده است و دولت بالاجبار، برای گردش امور سازمان ها، مؤسسات، نهادها و شرکت‌های تحت پوشش خود نیازمند جذب نیروی کار لازم می باشد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خلاصه کتاب تأمين و رفاه اجتماعی تألیف محمد آراسته خو تحقیق بررسی مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم پایان نامه آمــوزش مجــازی پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس