👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رابطه الگوی رفتار فردی دانش آموزان و فضای مجازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رابطه الگوی رفتار فردی دانش آموزان و فضای مجازی

دانلود پرسشنامه بررسی رابطه بین الگوی رفتار فردی دانش آموزان و استفاده از فضای مجازی

این پرسشنامه که جهت سنجش ارتباط میزان استفاده از فضای مجازی بین دانش آموزان و الگوی رفتار فردی آنها تهیه گردیده است شامل 27 سوال می باشد و در سه طیف مربوط به مهارت، خصوصیات شخصی و ارتباط آنلاین با دیگران طراحی گردیده است.

بررسی رابطه بین الگوی رفتار فردی دانش آموزان و استفاده از فضای مجازی

مقیاس رابطه الگوی رفتار فردی و فضای مجازی در کل دارای بیست و هفت سوال می باشد

جواب سوالات با عبارات

کاملا موافقم ، موافقم ، بی نظرم ، مخالفم ، کاملا مخالفم

مشخص می گردد که طیف های آن و تعداد سوالات به قرار زیر است.

سوالات مربوط به مهارت که شامل یازده سوال می باشد

سوالات مربوط به خصوصیات شخصی که شامل 10 سوال می باشد

سوالات مربوط ارتباطات آنلاین با دیگران که حاوی شش سوال می باشد

👇محصولات تصادفی👇

پروژه ناهمساني واريانس فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی دانلود تحقیق مهارت های کنترل خشم مقاله سیستم فرمان الكتریكی ESP مقاله بررسی زراعت ذرت پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ