👈 فروشگاه فایل 👉

• پرسشنامه منبع کنترل نویکی و استریکلند

ارتباط با ما

... دانلود ...

• پرسشنامه منبع کنترل نویکی و استریکلند

• پرسشنامه منبع کنترل نویکی و استریکلند

رسشنامه منبع کنترل توسط نویکی و استریکلند در سال ۱۹۷۳ معرفی شده است  این مقیاس، آزمونی مداد و کاغذی و شامل ۴۰ پرسش است که آزمودنی با گذاشتن علامتی در پاسخنامه با بلی یا خیر به آنها پاسخ می دهد. نمره گذاری این پرسشنامه از طریق تطبیق با کلید آزمون و به صورت نمرات صفر و یک است .این پرسشنامه توسط برومند نسب، شکرکن و نجاریان به فارسی برگردانده شده است.

منظور از منبع کنترل یعنی میزان باور شخص درباره ی این که می تواند بر زندگی خود اثر داشته باشد. منبع کنترل می تواند درونی یا بیرونی باشد. کسانی که منبع کنترل درونی دارند معتقدند که سازندگان اصلی زندگی خود هستند، اما کسانی که منبع کنترل بیرونی دارند، معتقدند که آنچه بر سر آنها می آید اصولاً محصول شانس، تصادف یا نتیجه اعمال مردمان دیگر است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش برومند نسب (۱۳۷۳) ذکر شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) پاورپوینت مدیریت راهبردی (استراتژیک) طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه ها و سبزیجات تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید پاورپوینت سازمانهای مجازی