👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

تحقیق پروتئومیک PROTEOMICS

پروتئومیک

پروتئوم و پروتئومیک

نقاط عطف در تاریخ تکامل پروتئومیک

دلایل تمرکز روی پروتئومیک

پیچیدگی های موجود در پروتئومیک

تقسیم بندی پروتئومیک

تکنیک های پروتئومیک

الکتروفورز دوبعدی (2-DE)

بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)

بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)

آماده سازی نمونه

زمان مناسب برای IEF

مرحله تعادل بین دو بعد الکتروفورز

بعد دوم : SDS - PAGE

انواع ژل های SDS - PAGE

اشکالات استفاده از 2-DE

روش های دیگر جداسازی

برخی از روش های آشکار سازی

رنگ آمیزی

آنالیز تصویر ژل های دو بعدی

پایگاه های داده و نرم افزارها

طیف سنجی جرمی (MS)

طیف سنجی جرمی متوالی

MALDI-TOF

ESI

تعیین توالی پپتیدها با استفاده از انگشت نگاری جرم پروتئین

تراشه های پروتئینی

کاربردهای پروتئومیک

بحث

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اساطیر ایرانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف پروپوزال روش عددی مرتبه بالا برای معادله گرمای کسری با شرایط مرزی دیریکله و نئومان