👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار در 168 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه بافرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

در 168 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه بافرمت doc

چکیده:

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند كمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می كنند .

فصل اول

چارچوب کلی پژوهش

1-مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند كمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می كنند .

افراد افسرده احساس غمگینی می كنند چون مشكلات خود را پایدار   ، كلی   و درونی   تلقی می كنند  :

 

پایداری

افراد افسرده رویدادهای منفی زندگی شان را همیشگی و پایدار تلقی می كنند، یعتی تغییر دادن آنها را

بعید می دانند. افراد غیر افسرده تجارب منفی را به عنوان موانع موقتی كه زیاد هم طول نمی كشد در

نظر می گیرند.

 

كلی نگری

 افراد افسرده غرق در مشكلات خود می شوند و آنها را به همه چیز تعمیم می دهند. افراد غیر افسرده می توانند مسایل را از خود دور كنند . آنها قادرند بین رویدادهای منفی و مثبت زندگی خود تعامل ایجاد كنند.

 

درونی بودن

افراد افسرده خودشان را مسئول مشكلات خود می دانند. غیر افسرده ها مسئولیـــت چیزهایــی را كه می‌توانند تغییر دهند می پذیرند اما خود را مسئول كامل نبودن خود نمی دانند.

به نظر جروم فرانك ( 1973) یكی از بهترین كارهایی كه روان درمانگرها می توانند برای مراجعان خود انجام دهند كمك به آنها برای غلبه بر یأس و نا امیدی شان است . در هر مقطع معینی از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهی ازنشانه های افسردگی رنج می برند و حدس زده می شو دكه حدود 75 درصد بیماران بستری در بیمارستان های روانی را موارد افسردگی تشكیل می دهند .در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که میزان شیوع آن  را درماندگی آموخته شده   واثرات هورمونی باشد .

فهرست مطالب

فصل اول

 

چارچوب کلی پژوهش

1

مقدمه

1

پایداری

1

كلی نگری

2

درونی بودن

2

بیان مسأله پژوهش

4

اهمیت نظری و عملی پژوهش

6

اهداف پژوهش

9

سئوال ها و فرضیه های پژوهش

10

سئوال های پژوهش

11

فرضیه های اصلی پژوهش

11

فرضیه های فرعی

11

متغیرهای پژوهش

11

تعریف متغیرها و اصطلاحات

12

تعریف نظری و عملیاتی افسردگی

12

تعریف نظری و عملیاتی افسردگی

13

تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله

13

تعریف عملیاتی سبک حل مساله

14

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینة پژوهش

15

مقدمه

15

علایم افسردگی و سبک های آن

17

فقدان سیستم حمایت اجتماعی

18

سبک تمرکز برخود افسرده ساز

18

آسیب پذیری کمال گرایانه

18

کنترل بیرونی

18

نظریه های شناختی افسردگی

19

فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده

25

نظریه ناامیدی افسردگی

27

نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز

30

فرضیه پردازش شناختی مارتین

35

نظریه های رفتاری در افسردگی

36

نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر

36

نظریه رفتار بین فردی لونیسون

37

نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر

38

نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر

40

ساختار شناختی حل مسأله

45

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو

46

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی

48

حل مسئله / تصمیم گیری

49

پیشینه مقابله

52

نظریه مقابله

53

مسأله مدار

54

هیجان مدار

55

اجتناب

56

سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی

57

تعاریف

57

طبقه بندی شیو های مقابله

58

منابع حمایتی مقابله

60

الگوی تاثیرعمده

61

الگوی سپر محافظ

61

ادراک استرس در الگوی تبادلی

62

افسردگی / سبک حل مساله

64

حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل

72

استرس / عزت نفس / منبع کنترل

75

استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی

77

پیشینه مطالعاتی

82

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور

82

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

89

فصل سوم

 

روش پژوهش

95

طرح پژوهش

95

جامعه آماری

95

روش نمونه برداری وحجم نمونه

96

ابزارهای پژوهش

97

پرسشنامه سبک حل مسأله

97

پرسشنامه افسردگی بک

103

اعتبار و روائی آزمون افسردگی بک

104

نمره گذاری تست افسردگی بک

107

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک

107

مقیاس خود سنجی افسردگی

108

روش اجرای پژوهش

109

روش تجزیه و تحلیل داده ها

109

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل آ ماری

110

مقدمه

110

فصل پنجم

 

خلاصه پژوهش

123

بحث و نتیجه گیری

123

تجزیه و تحلیل نتایج

125

بحث و نتیجه گیری

136

محدودیت های پژوهش

139

پیشنهادها

140

پیشنهاد برای مؤسسات ، نهادها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی

140

پیشنهاد به پژوهشگران

141

منابع

143

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی مقاله شیمی در کشاورز ی پروژه تحلیل دو بعدی ایرفویل چند المانی به روش پنل عددی پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان