👈 فروشگاه فایل 👉

اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف

دانلود مقاله اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف در 32 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود مقاله اصول حسابداری درشركتها و ادارات مختلف

در 32 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست

عملکرد   ۲

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:   ۸

تحلیل فعالیتها:   ۸

جمع آوری هزینه ها:   ۹

هزینه های پرسنلی:   ۱۰

هزینه های غیرپرسنلی:   ۱۰

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:   ۱۱

ارزیابی اقدامات انجام شده:   ۱۱

تحلیل هزینه ها:   ۱۱

محرکهای اصلی هزینه   ۱۲

محرکهای فرعی هزینه   ۱۲

نتیجه گیری و پیشنهادات   ۲۸

مقدمه   ۲۸

نتایج تحقیق   ۳۰

مدل پیشنهادی فعالیتی هزینه   ۳۰

منابع:   ۳۲

عملكرد

هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد كه موجبات یكنواختی و

استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل كه اجرای آن از سوی شركتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملكرد مركز بنابراین قاعده به تفكیك سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشكیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد كه در مدل فعالیتی

بطور كلی دگرگون گردیده است.

 

جدول شماره 1-4 مربوط به عملكرد هزینه ای سال 1379 می باشد كه از كل هزینه ها

30% مربوط به منابع ملی می باشد كه جهت اهداف خاصی به مركز تحویل گردیده است. این اهداف شامل كمك به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

در فصل دوم تحقیق چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت تشریح گردیده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشریح شده شكلی ایده آل و اصولی از پیشبرد كار می باشد. این كار بصورت عملی مانند موارد فصل دوم بشرح زیر انجام گردیده است.

 

تحلیل فعالیتها:

با بررسی عملكرد مالی و گزارشات منتشره از سوی كارگاه و با مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد شیلات و كارگاه، فعالیت اصلی تكثیرو پرورش ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر می باشد. این فعالیتها كه شامل تكثیر ماهیان و پرورش ماهیان بهمراه پاره ای از پروژه های تحقیقاتی كه بصورت مقطعی و بصورت غیرمستمر می باشد، انجام می شودكه این فعالیتها از فعالیتهای اصلی كارگاه بهمراه هزینه های مربوطه از فعالیت  اصلی كسر و جدا شده است. در تحلیل فعالیتها، فعالیت اصلی تكثیر ماهی و پرورش ماهی می باشد كه بصورت تكثیر و پرورش ماهی سفید و تكثیر و پروش ماهی سیم است. در شكل ظاهر كار تكثیر و پرورش ماهی یك فعالیت تشخیص داده می شود. این در حالی است كه حدود 40% از بچه ماهیان رهاسازی شده از بخش خصوصی خریداری می شود. لارو بچه ماهیان تولید شده از سوی شیلات به این بخش تحویل می گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ایشان خریداری می گردد. جدول زیر قیمت خرید هر قطعه بچه ماهی رهاسازی شده از بخش خصوصی را نشان می دهد.        

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بررسی رابطه هوش وهیجان پاورپوینت استراتژی در عمل مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز