👈 فروشگاه فایل 👉

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان

ارتباط با ما

... دانلود ...

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان

دانلود پایان نامه کارشناسی سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان در 132 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه کارشناسی سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان

 

 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق

 

(به همراه پرسش نامه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

 

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc

 

حجم فایل    :  2378 KB

 

تعداد کل صفحات :  132 صفحه (با ضمائم )

مقدمه :

در دوران معاصر كمتر كسی یافت می شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزیابی عملكرد در سازمان بحث ننماید ، رشد و گسترش و تحولات دانش مدیریت بصورت عام و حوزه مدیریت منابع انسانی به صورت خاص ، وجود نظام ارزیابی عملكرد را در سازمان بدیهی و اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای كه عدم وجود آن به عنوان یكی از علائم بیماری سازمانی است .

 نظامهای ارزیابی سنتی كه مبتنی بر وجود تعدادی عوامل و شاخصهای ثابت و بدون توجه به ابعاد زمینه ای یا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در فرایند های مدیریتی كه خود ناشی از تحولات نگرشی              می باشد ، به نظر می رسد  توجه به عوامل درون سازمانی و نهاده های               سازمانی ، از حیث تاثیر آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزیابی كردن واقعی عملكرد كاركنان و تحلیل عملكرد ، باعث تغییر اساسی در شاخصها و محورهای                            ارزیابی عملكرد گردیده است  .

ارزیابی در هر نظامی با این هدف انجام می گیرد كه با شناخت               وضع  موجود ، ضمن كنترل سیاستهای اعمال شده ، زمینة  سیاستگذاری                    و برنامه ریزی آتی فراهم گردد . ارزیابی عملكرد این امكان را به وجود می آورد تا  با كاهش نقاط ضعف و  افزایش نقاط قوت ، شرایط برای بهبود مستمر فراهم آید .

 

عنوان مطالب                                                        صفحه

 

فصل اول : كلیات تحقیق  

 

   چکیده

 

   مقدمه ..........................................................................................................................................1

 

   1- بیان مساله.............................................................................................................................3

 

   2- اهمیت موضوع تحقیق........................................................................................................5

 

   3- اهداف تحقیق.......................................................................................................................6

 

   4- سئوالات تحقیق ..................................................................................................................6

 

   5- متغیرهای تحقیق.................................................................................................................8

 

   6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق...............................................................8

 

فصل دوم :‌ ادبیات موضوع (56 - 11)

 

   بخش اول :‌ارزیابی عملكرد ...................................................................................................11

 

    1-تعریف ارزیابی عملكرد.................................................................................................... 11

 

    2- تاریخچه ارزشیابی...........................................................................................................13

 

    3- فلسفه ارزشیابی ...........................................................................................................  16

 

    4- ماهیت و ضرورت ارزیابی عملكرد  ........................................................................... 20

 

   5- نگرش به ارزیابی عملكرد...............................................................................................22

 

   6- مراحل فرایند سیستم ارزیابی عملكرد........................................................................24

 

   7- عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم ارزیابی عملكرد................................................25

 

   8- خطاهای ارزشیابی...........................................................................................................26

 

   9- روشهای ارزیابی عملكرد................................................................................................28

 

   10- موانع استفاده از روشهای ارزیابی عملكرد...............................................................35

 

   11- مشخصات و ویژگیهای یك سیستم ارزیابی عملكرد............................................37

 

   12- ارزشیابی در اسلام........................................................................................................39

 

    13- اصول ارزشیابی در اسلام............................................................................................42

  عنوان مطالب                                                        صفحه

 

   بخش دوم : اثر بخشی............................................................................................................44

 

   1- مقدمه..................................................................................................................................44

 

   2- تعاریف اثر بخشی..............................................................................................................44

 

   3- عوامل تعیین كننده اثر بخشی كار................................................................................46

 

   4- مدلهای اثر بخشی از دیدگاه صاحبنظران....................................................................47

 

   5- عوامل موثر اثر بخشی سازمان............. .........................................................................48

 

   6- شاخصها و روشهای سنجش اثر بخشی.......................................................................49

 

   7-  شاخصهای اثر بخشی سازمان......................................................................................51

 

   8- پیشینه مطالعاتی موضوع تحقیق.................................................................................53

 

   9- تاریخچه شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان..................................................54

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

   1- روشهای تحقیق................................................................................................................57

 

   2- نوع تحقیق.......................................................................................................................57

 

   3- جامعه آماری تحقیق.......................................................................................................57

 

   5- قابلیت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

 

   6- روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................60

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

   1- توصیف داده های زمینه ای...........................................................................................62

 

   2- تجزیه و تحلیل سایرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

 

   3- آزمون سئوالات فرعی.....................................................................................................99

 

   4- آزمون سئوال اصلی.....................................................................................................104

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پشنهادات

 

   1- نتیجه گیری..................................................................................................................111

 

   2- پیشنهادات....................................................................................................................112

 

   3- موضوعات پیشنهادی..................................................................................................113

 

   4- محدودیتهای تحقیق ..................................................................................................115

👇محصولات تصادفی👇

نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر پایان نامه بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی مقاله درباره بحران ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture