👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اساطیر ایرانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اساطیر ایرانی

تحقیق اساطیر ایرانی

اساطیر ایرانی

فهرست

تقدیر و تشکر

بیان مسئله

روش تحقیق

سوال تحقیق

مقدمه

اساطیر ایران باستان

خدایان باستانی

ویو(وای )، باد

تیشتریًه (تیشتًر) و دیو خشکسالی

آناهیتا(ناهید ) ، آب های نیرومند بی آلایش

وِرِثرغنه (بهرام ) ؛ پیروزی

رپیثوین، سرور گرمای نیمروز

خدایان مرتبط با آیین های دینی

آتر، آتش

هَوْمَه (هوم) ، گیاه و خدا

قهرمانان ایزدی

یِمَه (جم )

هوشنگ و تخمورو (=تهمورث)

ثریته (اثرط) ، ثریتونه( فریدون )

کرساسپه(گرشاسب)

اساطیر زردشتی

ستیز میان خدایان و دیوان

نیروهای خیر

اهوره مزدا ؛ سرور دانا

اَمشه سپنتَه ها ( امشاسپندان )، پسران و دختران خدا

وهومنه (بهمن ) ، اندیشه نیک

اشه (اردیبهشت ) ، راستی

خشتره ویریه (شهریور) شهریاری مطلوب

ارمیتی (اسپندارمد) ، اخلاص

هَوْروتات(خرداد) و اَمِرتات(مرداد ) کمال و بیمرگی

نیروهای شر

انگره مینیو(اهریمن)

ایسمه ، خشم

اژی دهاکه (ضحاک)

نتیجه گیری :

منابع

-------------

گرچه در زمینه اساطیر ایران مقالات و کتابهای متعدد انتشار یافته است ، ولی تحقیقی به این صورت که طرحی ساده و جامع ازاسطوره های ایرانی رادر دسترس قرار دهد وجود نداشته است . ما نیز کوشیدیم با افزودن نکات مختصری به عنوان توضیح بر برخی مطالب، این تحقیق را برای خواننده ایرانی قابل استفاده تر سازیم و به پیروی از همین روش ، تحقیق خاص را فقط یک بار به صورت قدیمی آورده ایم و سپس گونه متداول تر آن ها را به کار برده ایم . به عنوان مثال یک بار در اول ‹‹ ترًٍیْتًوًنه›› صورت قدیمی فریدون را ذکر میکنیم و سپس همه جا ‹‹ فریدون ›› به کار می بریم که نامی آشنا برای خواننده ایرانی است .

روش تحقیق

بررسی اسناد و مدارک موجود ، گردآوری اطلاعات مختلف از منابع کتابخانه ای واستفاده از جداول ، نمودارها و تصاویر به همراه مصاحبه با افراد و احتمالا روش های آماری ساده .

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی) پاورپوینت شناخت ICANN پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شركت ایران خودرو دیزل تحقیق سازمان اطلاعاتی روسیه (K G B) پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)