👈 فروشگاه فایل 👉

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ارتباط با ما

... دانلود ...

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ- ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ 

در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده 

محاسبات ابرین  اخیرا به عنوان یک الگو برای میزبانی و تحویل سرویس ها بر روی اینترنت پدیدار گشته است. این الگو به این دلیل برای صاحبان مشاغل جذابیت دارد که دیگر نیازی نیست تا کاربران از مدتها قبل  نیازهای خود را مطرح نمایند تا برای پاسخگویی به آنها برنامه ریزی شود، بنابراین یک سازمان می تواند کار خود را با اندازه کوچک آغاز نموده و منابع بیشتر را تنها زمانی اضافه کند که نیاز به سرویس ها افزایش یافته است. علاوه بر این محاسبات ابرین مزایای بسیاری را در اختیار سازمان ها و افراد قرار می دهد. به همین دلیل به سرعت به موضوعی داغ در محیط های دانشگاهی و تجاری بدل شده است و همانطور که انتظار می رود توانسته نظر بسیاری را به خود جلب نماید و امروزه با نمونه های متعددی از سرویس دهنده های ابر روبرو هستیم. در این تحقیق نمونه های مختلف را از جنبه های گوناگون شناسایی نموده و مورد ارزیابی قرار دادیم تا بتوانیم در این راه چالش های پیش رو را شناسایی نموده و تا حد امکان راه حل هایی را برای آنها ارائه نماییم. نمونه های مورد بحث در این گزارش انواع مدل های تحویل سرویس از جمله نرم افزار به عنوان سرویس، زیرساخت به عنوان سرویس، داده به عنوان سرویس و غیره را در بر می گیرند. در این تحقیق علاوه بر نمونه های سیستم های محاسبات ابرین، تعدادی از معماری های ارائه شده نیز شناسایی گردیده اند و مزایایی که سیستم های مبتنی بر این معماری ها با خود به همراه می آورند از بعد فنی مورد بحث قرار گرفته اند. تمرکز اصلی  بر روی چالش های مطرح در بحث ترکیب سرویس ها و یکپارچه سازی سیستم ها قرار گرفته و سعی شده است جزئیات مورد نیاز بررسی گردد. در نهایت نتایج حاصل از همین بخش، نمایی از مسیر آینده تحقیق و کارهای بعدی را شکل داده و آن ارائه روشی نوین و مبتنی بر محاسبات ابرین برای مدیریت سرویس های مرکب می باشد. مدیریت صحیح و بهینه سرویس های مرکب از اصلی ترین چالش های مطرح در بحث ترکیب سرویس ها می باشد. در روش ذکر شده محاسبات ابرین به عنوان بستری مناسب حهت پاسخگویی به مشکلات این حوزه به کار گرفته خواهد شد. 

 

کلمات کلیدی: محاسبات ابرین ، ترکیب سرویس ،معماری سرویس گرا، سرویس وب

  

1 فصل اول –  کلیات تحقیق

      

1.1   مقدمه 

محاسبات ابرین – به عنوان یک سبک محاسباتی جدید – مفهوم جدیدی است که در اواخر سال 2007 پا به عرصه وجود نهاد. در واقع این مفهوم تعمیمی است بر روی بحث " تغییر بر طبق نیاز " که می گوید در حالیکه نیازهای کاربران تغییر می کند تولیدکننده می بایست سخت افزار، نرم افزار و سرویس های مرتبط با آن نیاز را تامین نماید. امروزه با توسعه سریع اینترنت غالباً نیاز کاربران از طریق اینترنت به تحقق می رسد و همین امر پایه و اساس محاسبات ابرین را شکل داده است. محاسبات ابرین گسترش  یافتهی مفاهیمی چون محاسبات تورین ، محاسبات توزیع شده  و محاسبات متوازی  می باشد.  هدف قابل لمس این سبک نوین فراهم آوردن منابع محاسباتی،ذخیره سازی و ارتباطی به شکلی امن، سریع و البته مبتنی بر سرویس از طریق اینترنت برشمرده شده است.  

در ادامه به بیان تعریف مسئله و انگیزه ایجاد شده برای قدم گذاردن در راه این تحقیق خواهیم پرداخت و اهداف و دستاوردهای مورد انتظار و همچنین محدوده ی تحقیق را تعیین خواهیم نمود و در انتها ساختار گزارش پیش رو را مطرح می نماییم. 

2.1 تعریف مسأله 

جهان محاسباتی  که امروزه با آن روبرو هستیم روز به روز در حال بزرگتر و پیچیده تر شدن است. همانطور که گفته شد محاسبات ابرین نیز در ادامه سبک های دیگر مانند محاسبات تورین با هدفی مشترك معرفی گردید. این هدف مشترك چیزی نیست جز پردازش حجم عظیمی از داده با استفاده از خوشه هایی از کامپیوتر ها. طبق گزارش ارائه شده در ، شرکت گوگل در حال حاضر به لطف محاسبات توزیع شده روزانه بیش از 20 ترا بایت داده خام اینترنتی را مورد پردازش قرار می دهد. تکامل و شکل گیری محاسبات ابرین خواهد توانست این چنین مسائل محاسباتی را به راحتی و به شکلی مناسبتر از طریق سرویس های بنابر تقاضا حل وفصل نماید. از زاویه ای دیگر جهان محاسباتی اطراف ما در حال حرکت به سمت الگوهای " پرداخت برای استفاده "  حرکت می کند و همین الگو یکی دیگر از پایه های اصلی محاسبات ابرین را تشکیل می دهد. 

با توجه به ظهور این سبک محاسباتی نوین، در راستای برداشتن قدم در راه تکامل آن لازم است تا این پدیده به طور کامل شناسایی شده و نمونه های موجود آن تا حد امکان بررسی شوند تا بتوان ضعف ها و کاستی های آن را شناسایی نموده و نسبت به ارائه راه حل برای آنها اقدام نمود. در این گزارش سعی شده است تا از زوایای مختلف، از معماری و مدل های استقرار گرفته تا نمونه ها و چالش های مطرح، محاسبات ابرین مورد بررسی قرار گیرد.  

 

 

فهرست مطالب  

1     فصل اول –  کلیات تحقیق ................................................................................... 1

    1.1     مقدمه .......................................................................................................................... 2

    2.1     تعریف مسأله ................................................................................................................. 2

    3.1     اهداف تحقیق ................................................................................................................. 3

    4.1     محدودهی تحقیق .............................................................................................................. 3

    5.1     ساختار گزارش .............................................................................................................. 3

2     فصل دوم – ادبیات تحقیق .................................................................................. 5

    1.2     مقدمه ........................................................................................................................ 6

    2.2     مفاهیم مورد استفاده در این تحقیق ....................................................................................... 6

    1.2.2     محاسبات تورین(شبکه ای) .............................................................................................. 6

    2.2.2     معماری سروی سگرا ......................................................................................................8

    3.2.2     سرویس وب ...............................................................................................................9

    4.2.2     ترکیب سرویس ......................................................................................................... 10

    3.2     پروتکل ها و استانداردها .................................................................................................. 11

11    ................................................................................................................... SOAP     1.3.2

12    ................................................................................................................... WSDL     2.3.2

13    .................................................................................................................... BPEL     3.3.2

    4.2     جمعبندی مطالب فصل....................................................................................................... 14

3     فصل سوم – محاسبات ابرین ............................................................................... 15

    1.3     مقدمه ....................................................................................................................... 16

    2.3     محاسبات ابرین چیست؟ .................................................................................................... 17

    1.2.3     تعریف محاسبات ابرین ................................................................................................. 17

    3.3     سیر تکامل سبک های محاسباتی ......................................................................................... 18

    1.3.3     دلایل نیاز به یک مدل جدیدتر ....................................................................................... 19

    2.3.3     دلیل انتخاب محاسبات ابرین ......................................................................................... 19

    3.3.3     تصویری از کامپیوتر ها و سازمان ها در آینده ....................................................................... 20

    4.3     فواید استفاده از معماری ابرین ............................................................................................. 20

    5.3     اهداف محاسبات ابرین....................................................................................................... 21

    6.3     خصوصیات کلیدی ابر ..................................................................................................... 23

    7.3     مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر) ................................................................................. 24

    8.3     معماری ابر ................................................................................................................. 27

    1.8.3     مدل لایه ای ............................................................................................................. 27

    2.8.3     معماری CCOA ......................................................................................................... 29

    9.3     مدل های استقرار ............................................................................................................ 33

    1.9.3     ابر خصوصی .......................................................................................................... 34

    2.9.3     ابر عمومی ............................................................................................................... 34

    3.9.3     ابر ترکیبی............................................................................................................... 34

    4.9.3     ابر انجمنی .............................................................................................................. 35

    5.9.3     ابر خاص- منظوره ..................................................................................................... 35

4     فصل چهارم - نمونه ها و کاربردهای محاسبات ابرین ................................................ 36

    1.4     سرویس دهنده گان اصلی .................................................................................................. 37

 37 ..................................................................................................................... IaaS     1.1.4

40    .................................................................................................................... PaaS     2.1.4

41    .....................................................................................................................SaaS     3.1.4

42    .................................................................................................................... DaaS     4.1.4

43    .................................................................................................................... HaaS     5.1.4

    2.4     کاربرد محاسبات ابرین ...................................................................................................... 43

    1.2.4     کاربرد در سیستم های فوق مقیاس وسیع ............................................................................ 45

    2.2.4     چه کسانی می توانند از ابر استفاده کنند؟ ............................................................................ 50

5     ترکیب سرویس و یکپارچه سازی سیستم در فضای ابر ............................................. 52

    1.5     مقدمه ..................................................................................................................... 53

 

    2.5     ترکیب سرویس ابرین ....................................................................................................... 53

 

    1.2.5     ترکیب سرویس های داخل یک ابر .................................................................................... 54

    2.2.5     ترکیب سرویس هایی از چندین ابر .................................................................................... 54

    3.5     نتیجهگیری .................................................................................................................... 55

    1.3.5     مشکلات روش ها و ابزار های ترکیب سرویس موجود در فضای ابر Error! Bookmark not defined.

6     چالش های مطرح در حوزه محاسبات ابرین ............................................................ 56

    1.6     چالش های عمومی ........................................................................................................ 57

    2.6     چالش های پیش رو ........................................................................................................ 59

    1.2.6     خطر نهفته در محاسبات ابرین ........................................................................................ 59

    3.6     مشکلات ابرهای موجود ................................................................................................... 60

    1.3.6     گره خوردن کاربران به یک سرویس دهنده خاص ................................................................... 60

    2.3.6     وابستگی شدید بین مولفه ها ........................................................................................... 60

    3.3.6     فقدان پشتیبانی از SLA ................................................................................................ 61

    4.3.6     فقدان پشتیبانی از چند-مستاجری ................................................................................... 63

    5.3.6     فقدان انعطاف پذیری لازم در واسط کاربری   ....................................................................... 63

7     نتیجه گیری و کار آینده پیشنهادی .......................................................................64

    1.7     آینده محاسبات ابرین....................................................................................................... 65

    2.7     کارهای آینده ................................................................................................................. 65

    1.2.7     ارائه روشی نوین برای مدیریت سرویس های مرکب مبتنی بر محاسبات ابرین ................................... 65

    3.7     زمانبندی ادامه ی کار ...................................................................................................... 68

8     مراجع ........................................................................................................... 69

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل

 

 

 

 

 

 

ﺷﮑﻞ 1-2 ﻣﺪل ﺳﺮوﯾﺲوب 9..................................................................................... ................................

 

ﺷﮑﻞ 2-2 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎم 11................................................................................................................ SOAP

 

ﺷﮑﻞ -1-3 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ................................................................................................... 16

 

ﺷﮑﻞ :2-3 ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ................................................................................................ 18

 

ﺷﮑﻞ – 3-3 ﻣﺪل ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ....................................................................... 24

 

ﺷﮑﻞ - 4-3 ﭘﺸﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ.................................................................................................... .. 26

 

ﺷﮑﻞ 5-3 ﻣﺪل ﻻﯾﻪای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ..................................................................................... 28

 

ﺷﮑﻞ 6-3 (ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ)............................................................................................. 31

 

ﺷﮑﻞ 1-4 روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ وب...................................................................................................................... 47

 

ﺷﮑﻞ 2-4 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ48........................................................................................................... BAM

 

ﺷﮑﻞ 1-7 دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲ............................................................................................... 66

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازی تحقیق تربیت بدنی و پوکی استخوان مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی پایان نامه عمران مسائل مربوط به سازه پایان نامه سد بیدواز اسفراین و تأثیر آن بر اشتغال و اقتصاد منطقه