👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پایان نامه  کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 

بررسی اثربخشی  روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

چکیده

هدف این تحقیق،  بررسی میزان اثربخشی روش حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. دسترسی به این مسئله که آیا حساسیت زدایی با حرکت چشم و باز پردازش در کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر است، هدفی بود که پژوهش به قصد دستیابی به آن صورت گرفت.

 روش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که در آن نمونه ای شامل 40 نفر از بیمارانی که با تشخیص پزشک متخصص به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل جهت دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده بودند، انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه حساسیت زدایی با حرکت چشم و باز پردازش و گروه کنترل که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی به طور نسبی همتا شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) نشان داد که حساسیت زدایی، با حرکت چشم و بازپردازش در کاهش افسردگی، اضطراب (صفت-حالت) و خستگی (ذهنی) معنادار است و حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش که جز درمان های کوتاه مدت می باشد در کاهش افسردگی، اضطراب(صفت-حالت) و خستگی (ذهنی) موثر است. بنابراین با استفاده از این روش می توان به افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسی که دارای افسردگی، اضطراب صفت- حالت و خستگی (ذهنی) هستند یاری رساند و گامی در جهت افزایش سازگاری روانشناختی این بیماران برداشت.

 

کلید واژه ها:

حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش

افسردگی

اضطراب

خستگی

بیماری مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه

یکی از پیامدهای منفی شیوه زندگی  نادرست بشر این است که به ارتباط بین جسم و روان کمتر بها داده می شود و از پیامدهای آن از بیماری های روان تنی  می باشد که سال هاست دامنگیر نسل بشر شده است و تاکنون برای آن درمان قطعی یافت نشده است.به همین منظور در بسیاری از فرهنگ ها افزون بر درمان های پزشکی کلاسیک، روش های درمانی سازمان یافته ای برای مقابله با بیماری های جسمی- روانی (روان- تنی) در نظر گرفته شده است.

بیماری های روان –تنی آن دسته از بیماری های جسمی هستند که عوامل روانی در تشدید و شیوع آنها موثرند و منظور این نیست که فقط عوامل روانی در به وجود آوردن آنها دخالت دارند بلکه عوامل روانی در تسریع و تشدید آنها نقش کاتالیزور را دارد (پورافکاری، 1383) . 26 درصد از کل جمعیت بالای 25 سال از بیماری های روان- تنی رنج می برند، در عین اینکه کمتر از 1 درصد جمعیت از خدمات روان درمانی و مشاوره استفاده می کنند و حدود 70 درصد افرادی که برای معاینه و معالجه خویش به بیمارستان ها مراجعه می کنند از بیماری های روان- تنی رنج می برند(دهکردی، 1387).

 

در علوم درمانی هر عارضه ای که انسان را دردمند سازد، مورد توجه قرار می گیرد تا دردهای وی را درمان سازد یا حداقل از رنج انسان بکاهد حال اگر این عارضه، جوانان را درگیر سازد و تا سرحد از کارافتادگی پیش برود شایسته توجه است.

بیماری مولتیپل اسکلروزیس  که به اختصار آن را ام اس می نامند، یکی از انواع بیماری های مزمن است. ام اس یک بیماری عصبی از بین برنده مزمن و پیش رونده است که باعث برهم خوردن سیستم عصبی مرکزی می شود. تصور می شود که این بیماری بر بیش از 5/2 میلیون نفر از مردم جهان اثر گذاشته و هم اکنون حدود 400000 نفر در آمریکا با این بیماری زندگی میکنند (انجمن ملی ام اس ، 2008).

در این بیماری تغییرات سلولی در دستگاه اعصاب مرکزی-مغز و طناب نخاعی در روند انتقال مطلوب پیام های عصبی اختلال ایجاد می کند و لکه هایی شبیه به زخم به وجود می آورد. این لکه ها، غلاف های چرب میلین  را که دنباله های سلول عصبی یعنی آکسون ها  را می پوشانند، تخریب می کنند. میلین برای انتقال سیناپسی تکانه های عصبی ضروری است و تخریب میلین باعث بروز نشانه هایی می گردد که برخی موارد موقت و در بعضی دیگر مزمن و در برخی اوقات وخیم تر می گردد (همیلتون و رز ، 1982، رابینسون، 1990، به نقل از دیمانتو ، ترجمه موسوی اصل، 1378) . معمولاً آغاز ام اس در اوایل بلوغ است و بر زنان بیشتر از مردان تأثیر می گذارد. اگر چه این بیماری به ندرت کشنده است اما باعث طیفی از عوارض ناخوشایند و ناتوان کننده می شود. دوره ام اس نامتعارف و غیرقابل پیش بینی است، علت دقیق آن به ندرت قابل درک هستند و هیچ گونه درمان شناخته شده ای برای آن وجود ندارد(دنیسون  و همکاران، 2009).

 

 

فهٍرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه     2

بیان مسئله            5

اهمیت و ضرورت  9

هدف کلی 11

اهداف جزئی         11

فرضیه ها            11

تعریف مفاهیم پژوهش          11

 

فصل دوم: مبانی نظری و  سوابق تحقیق

مقدمه     16

بیماری مولتیپل اسکلروزیس  16

تاریخچه بیماری: کلیات درباره بیماری مولتیپل اسکلروزیس 17

درک فرایند بیماری 17

شرح بیماری         18

طبقه بندی علائم MS          18

علائم و نشانه های بیماری    19

انواع بیماری         19

شیوع بیماری        21

سبب شناسی بیماری            22       

گروه های تشخیصی بیماری MS        24

پیش آگهی بیماری MS         25

درمان بیماری       26

اضطراب             26

علایم اضطراب     27

شیوع اختلالات اضطرابی     28

نظریه های اضطراب          28

افسردگی  30

شیوع افسردگی      31

نشانه های افسردگی 31

خستگی   33

درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد       35

پایه های نظری حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد       35

درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد و علوم عصب شناختی   39

نظریه موزائیک مغزی پاولف 41

تروما      42

فرایند درمان         42

پیشینه خارجی       44

پیشینه داخلی         46

 

فصل سوم: روش شناسی

روش کار 51

الف-روش پژوهش  51

ب-روش گردآوری اطلاعات  51

ج-ابزار گردآوری اطلاعات   52

روش اجرای درمان 54

د-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات         55

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

الف-ویژگی های جمعیت شناختی         57

ب-یافته های توصیفی          59

ج-یافته های استنباطی          63

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش         74

پیشنهادات پژوهش  75

منابع و مآخذ         76

ضمائم    81

فهرست جداول

 

جدول4-1: توزیع فراوانی بیماران مبتلا به مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برحسب گروه سنی در دو گروه آزمایش و کنترل           57

جدول 4-2: توزیع فراوانی بیماران مبتلا به مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برحسب وضعیت تاهل و جنسیت در دو گروه آزمایش و کنترل     58

جدول4-3: توزیع فراوانی بیماران مبتلا به مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برحسب تحصیلات در دو گروه کنترل و آزمایش           58

جدول 4-4: آمار توصیفی افسردگی گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون    59

جدول 4-5: آمار توصیفی اضطراب صفت گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون       60

جدول 4-6- آمار توصیفی اضطراب حالت گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون        60

جدول 4-7- آمار توصیفی اضطراب گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون   61

جدول 4-8- آمار توصیفی خستگی ذهنی گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون          62

جدول 4-9- آمار توصیفی خستگی جسمانی گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون       62

جدول 4-10- آمار توصیفی خستگی گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون   63

جدول 4-11- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         64

جدول 4-12- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         65

جدول 4-13- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         66

جدول 4-14- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         67

جدول 4-15- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         68

جدول 4-16- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         69

جدول 4-17- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندطرفه جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین         70

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده پاورپوینت مدیریت منابع داده ها مقالةآشنایی با آلفرد آدلر مقاله بررسی مدیریت ژاپنی، مدیریت آمریكائی-مدیریت Z و بحث در مورد امكان اعمال آنها در سیستم مدیریتی جامعه ایرانی اتوماسیون سیستم های توزیع