👈 فروشگاه فایل 👉

پاسخنامه تشریحی سوالات نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی 1393

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاسخنامه تشریحی سوالات نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی 1393

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393 با ذکر منبع

در این فایل بصورت تشریحی به تمامی 30 سوال نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در آزمون ارشد 93 پاسخ داده است.

همچنین منابع طرح سوال به همراه شماره صفحه 23 سوال از 30 سوال نیز ذکر شده است.

نمونه ای از سوالات و پاسخهای آنها

یک سازمان تولیدی برای تامین مواد اولیه خود با چند عرضه کننده قرارداد می بندد، برای مدیریت محیط چه شیوه ای را برگزیده است؟

1-هموارسازی) 2-ایمن سازی) 3-سهمیه بندی) 4-کنکاش محیطی)

گزینه 2 صحیح است (تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه و نگارش الوانی و دانایی فرد، ص 313)

توضیح: از جنبه نهاده، وقتی هسته اصلی عملیاتی، ایمنی داشته باشد سازمان دارای ذخیره احتیاطی مواد اولیه بوده، از عرضه کنندگان متعددی مواد اولیه دریافت می کند، تعمیرات یشگیرانه انجام می دهد و کارکنان جدیدی استخدام کرده و یا آموزش می دهد.

سازمان هایی که انعطاف پذیری و ثبات را هدف قرار داده و با ساختاری متشکل از عناصر دوگانه مذکور فعالیت می کنند، کدام استراتژی را انتخاب کرده اند؟

1-تحلیل گر) 2-تدافعی) 3-انفعالی) 4-آینده نگر)

گزینه 1 صحیح است (تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه و نگارش الوانی و دانایی فرد، ص 128)

توضیح:

تحلیل گران هم انعطاف پذیری و هم ثبات را جستجو می کنند. آنها به وسیله ایجاد ساختاری متشکل از عناصر دو گانه فوق الذکر، به این مهم صورت عمل می پوشانند. قسمت هایی از اینگونه سازمانها، سطوح استاندارد شده بالایی داشته و وظایف به صورت یکنواخت در آنها انجام می گیرد و به منظور کارایی بیشتر، چنین بخش هایی از تجهیزات خودکار برخوردارند. برخی قسمت های دیگر آنها برای افزایش انعطاف پذیری، بصورت انطباقی عمل می کنند. بدین ترتیب شرکت های تحلیل گر در سازمان خود ساختارهایی بکار می برند که این دو ویژگی یعنی پویایی و ثبات را با هم ترکیب کنند.

منظور از اهمیت شغل چیست؟

1-از ابتدا تا انتهای یک شغل

2-درجه تاثیر شغل بر زندگی افراد

3-درجه ای از شغل که آزادی و آزادی عمل را در زمان کار و تعیین رویه های مورداستفاده در انجام آن، فراهم می کند.

4-درجه ای از شغل که مستلزم فعالیت های متفاوت برای انجام کار و از جمله مهارت ها و استعدادهای مختلف شخصی است.

گزینه 2 صحیح است (تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه و نگارش الوانی و دانایی فرد، ص 295)

توضیح:

بر اساس مدل ویژگی های شغل، هر شغل می تواند در قالب ابعاد پنچ گانه اصلی شغل به شرح زیر، توصیف و تشریح شود:

تنوع مهارت: شغل شامل وظایف متنوع باشد، طوری که یک فرد بتواند از مهارتها و توانایی های گوناگون بهره ببرد.

معنی دار بودن وظیفه: وظایف شغلی به نحوی تعیین شده اند که کار از ابتدا تا انتها برای شاغل مشخص بوده و فرد تصویر کاملی از وظایف شغلی خود داشته و خود بخش مهمی از کار تلقی شود.

اهمیت وظایف: میزانی که شغل دارای اهمیت و ارزش بوده و اثرات محسوسی بر زندگی یا کار افراد دیگر دارد.

استقلال و اختیار در کار: حد و حدودی که شاغل در برنامه ریزی زمانی کار، در تعیین رویه های کاری، از استقلال و آزادی عمل برخوردار است.

بازخورد: شغل طوری طراحی شده باشد که اطلاعات واضح و مستقیم در مورد اثربخشی نتایج و عملکرد کاری به شاغل بدهد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک مقاله حسابرسی بر مبنای خطر پایان نامه بررسی شبکه بی سیم بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد