👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اثرات آتشفشان ها بر محیط زیست

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اثرات آتشفشان ها بر محیط زیست

تحقیق اثرات آتشفشان ها بر محیط زیست

اثرات آتشفشان ها بر محیط زیست

اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه با پیشرفت روز افزون علم و فناوری و کاربرد آن در زمینه های جغرافیایی ، هنوز هم دیدگاههای بسیاری هستند که با شنیدن نام آتشفشان و یا فوران یک آتشفشان ، به یاد زیانها و آسیب های بسیار و غیر قابل جبران می افتند . عده ای نیز می پندارند که فوران یک آتشفشان فقط و فقط به محیط زیست زیان و ضرر می رساند و از علایم یک آتشفشان ، فقط گدازه و مواد جامد خروجی را می شناسند ؛ آنها از اهمیت و زیان گازهای خروجی آتشفشان ها بی اطلاع اند و می پندارند هیچ راهی برای جلوگیری از فوران آتشفشان ها و یا کاهش زیانهای وارده در دست نیست .

چندی است که اقلیم شناسان جغرافیایی و دانشمندان علوم محیط زیست با همکاری یکدیگر به تصحیح نظریه های نادرست پرداخته اند ، آنان با مطرح کردن این موضوع که همواره بهترین زمینهای حاصلخیز برای کشاورزی در دامنه آتشفشان هایی  است که در طول عمر خود حداقل یکبار دستخوش فوران و فعالیت شده اند ، بیان می دارند که آتشفشان در کنار زیان هایی که به بار می آورد ، فواید بسیاری نیز دارد.

 شاید مهمترین کمک فرایند های آتشفشانی این باشد که پنجره ای به درون زمین باز کرده و نحوه عملکرد بعضی از فرایند های درونی  این کره را برای ما روشن ساخته است ( صداقت – دانشور – حسینی – مدنی – هاشمی،70:1387 ) . و اما زیانهای آتشفشان :

چندی است دانشمندان و کارشناسان محیط زیست درصدد کاهش خسارتها و تلفات حاصل از فعالیت آتشفشان ها هستند ؛از این رو با روشهایی از جمله : انحراف مواد مذاب با انفجار و یا احداث موانع ، خنک کردن جبهه های مواد مذاب با انفجار و با احداث موانع ، خنک کردن جبهه های مواد مذاب با آب و راهکارهایی از این قبیل ، میزان خسارتهای وارده را تا حدود چشمگیری کاهش داده اند ، بطوریکه در سال 1991 دانشمندان در پیش بینی فوران پیناتوبو موفق شدند  که چگونگی دستیابی به این موفقیت در حیطه کار این تحقیق نیست و ما از بازگو  کردن آن می پردازیم .

در این تحقیق به معرفی

زیانها  و اثرات سوء آتشفشان ها بر محیط زیست

راهکارهای موجود برای جلوگیری و کاهش خسارات آتشفشان در محیط زیست

فواید یک آتشفشان و تاثیرات مثبت آن بر محیط زیست

پرداخته ایم .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) تحقیق جايگاه محیط زیست در توسعه پایدار و مدیریت توسعه مقاله بررسی آثار باستانی اصفهان مبانی و پیشینه نظری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ