👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شرکت بهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شرکت بهران

دانلود پرسشنامه رضایت مشتری شرکت بهران - مقیاس سنجش رضایتمندی مشتریان بهران

این پرسشنامه برای رضایت مشتریان شرکت بهران تهیه گردیده ولی در هر حال می توان از آن جهت سنجش رضایتمندی مشتریان سایر شرکت ها نیز استفاده کرد ، تنها کافیست تغییرات جزئی در این مقیاس ایجاد کرد.

سوالات این پرسشنامه در هفت بخش کیفیت محصول 3 سوال ، کیفیت خدمت 2 سوال ، .در دسترس بودن خدمات پشتیبانی 3 سوال ، سهولت برقراری ارتباط 3 سوال ، حرفه ای بودن 6 سوال و خواست های مشتریان 4 سوال تقسیم بندی می شوند

پاسخ های پرسشنامه نیز 5 گزینه ای هستند که مشتری یکی از گزینه ها را انتخاب خواهد کرد

پرسشنامه رضایت مشتری بهران

مثال :

ارزش محصولات بهران

مشتريان ما براي خريد محصولات بهران حاضرند منتظر شوند.

مشتريان ما با محصولات بهران آشنا هستند .

در صورت نبود محصولات بهران مشتريان از محصولات ساير رقبا استفاده مي كنند.

مشتريان ما با نام بهران آشنا نيستند.

براي مشتري ما نام توليد كننده مطرح نيست.

تنوع محصولات

شركت كل نياز ما را به انواع محصولات پاسخگو است.

شركت بخش عمده اي از انواع محصولات مورد نياز ما را تامين مي كند

شركت بخش كمي از انواع محصولات مورد نياز ما را قادر به تامين است

شركت قادر به پاسخگويي به برخي از موارد درخواستي است

شركت قادر به پاسخگويي و تامين تنوع درخواستهاي ما به انواع محصولات نيست

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینتی کامل درباره پلکان آسانسور و رامپ پاورپوینت سیستم تولید به موقع و بهایابی گسسته پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسكاپن در سلولهای مجزای كبد موش تحقیق مقایسه مدارس دولتی و غیرانتفاعی از برخورداری سازمان یادگیرنده