👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

ایجاد خانه یا مجتمع کودکان بی سرپرست

فهرست مطالب

مقدمه

پروپوزال : بیان مسئله و ضرورت آن

اهداف پروژه

مبانی نظری عام طرح

فصل اول : پدیده بی سرپرستی

1-1 بی سرپرستی ، عوامل و تبعات

فصل دوم : پدیده بی سرپرستی در جهان

2-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان

2-2 نمونه های خارجی

فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران

3-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران

3-2 نمونه های موجود در ایران

فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری

معرفی پروژه

فصل پنجم : طراحی فضا برای کودکان

قوانین و ضوابط شیر خوارگاه ها

بستر طراحی

مبانی نظری عام پروژه

برنامه فیزیکی

فهرست منابع و مأخذ

-------

هدف از این پروژه تجسم معماری راهکاری جامعه شناختی و روانشناختی مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده است در سایر کشورها می باشد . هدف طرح فضایی است که بتواند متضمن تحقق مفاد اعلامیه حقوق کودک بوده و کودکان آن را پذیرا شده و به جایی که ویژه ومطابق با خواست ها و نیازهای متفاوت ابعاد زندگی شان است انتقال دهند . این چنین فضایی باید دارای تنوع و جذابیت لازم بوده از القاء حس اسارت به کودکان به دور باشد این فضا با موفقیت خود در جذب کودکان بی سرپرست اهداف زیر را مد نظر خواهد داشت :

1.    بهبود شرایط زندگی کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه .

2.    کاهش میزان جرم و بزهکاری .

3.    تأمین سلامت و سعادت امروز و امنیت فردای جامعه .

4.    آماده کردن کودکان برای ورود به اجتماع .

مبانی نظری عام طرح :

طرح خانه کودکان بی سرپرست به منزله ساختمانی مجزا و شاخص از دیگر منازل نیست . بلکه به منظور ایجاد فضایی است که امکانات رفاهی را با عنوان مأمنی برای این کودکان در سطحی وسیعتر فراهم می آورد به این منظور هدف القا امنیت در خانه و خانواده که فقدان بزرگ این کودکان است در درجه اصلی اهمیت قرار می گیرد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازاریابی ورزشی در قایقرانی (پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت گزارش کارآموزی ترویج و زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده