👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) - شرکت - عاریه - وکالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) - شرکت - عاریه - وکالت

وقتی كه این سه عقد را بررسی می كنیم به كرات به كلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می كنیم لازم دانستیم كه بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذكر نكرده ولی بسیاری از عقودی كه در قانون هستند عقودی هستند كه وضعیت امانی را ایجاد می

پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت - عاریه - وکالت

 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شركت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراكنده و جدای از هم مطالعه كرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می كند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترك چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید كوشید تا این اصول را استخراج كرد و عقودی را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زیر سایه اصول حاكم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تكرار بیهوده مطالب نمی كاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز كمك می كند.

به بررسی عاریه و شركت و وكالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

 

مبحث اول – کلیات .............................................................................

 

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................

 

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................

 

گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................

 

بند اول – وکالت مطلق...............................................................

 

بند دوم – وکالت مقید................................................................

 

بند سوم – شرایط وکالت............................................................

 

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................

 

گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................

 

گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................

 

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................

 

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................

 

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

 

مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................

 

گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................

 

گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................

 

گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................

 

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................

 

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................

 

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................

 

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................

 

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................

 

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................

 

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................

 

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................

 

گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................

 

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

 

بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................

 

بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................

 

بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................

 

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

 

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........

 

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................

 

نتیجه گیری..................................................................................

 

منابع...............................................................................................

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کنترل اتوماتیک پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز تحقیق كلیات میكروكنترلر 8051 پایان نامه تاثیربازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران