👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن تعداد گویه ها 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ابعاد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن

تعداد گویه ها: 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش

منبع دارد

راهنما دارد

از این پرسشنامه برای مدیریت دانش استفاده می شود

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راهکارهای وصول و کاهش مطالبات معوق بانک کشاورزی پاورپوینت فرهنگ تحول سازمانی مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پاورپوینت فیزیک در پزشکی پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران