👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل

پایان نامه  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل

مقدمه:

در قرن حاضر، اقتصاد رونق یافته، اندازه ی دولت رشد قابل توجهی کرده و در مقابل، قدرت شبکه های اجتماعی تاحدودی کاهش یافته است. اکنون به نظر می رسد که به تعبیر وولف، هم بازار و هم دولت به انسان ها به عنوان پیروان قواعد می نگرند، نه قاعده سازان، این تضعیف اجتماع، برای دولت و بازار هم مشکلاتی پدید آورده است(محمود شارع پور، 1383).

به دلایل گوناگون، از دولت های رفاه کنونی انتقادات شدیدی می شود و منظور از آنچه که گیدنز آن را «راه سوم» می نامد، برقراری تعادل مجددی بین حکومت، بازار و اجتماع است. به همین دلیل در دولت های امروزی باعث سرمایه ی اجتماعی در کانون مباحث سیاسی قرار دارد. در حال حاضر در کشورها، بحث زیادی در مورد اهمیت اجتماع برای ثبات اجتماعی و انسجام صورت می گیرد. این گفتمان ریشه در نگرانی از تغییر ماهیت خانواده و شبکه های موجود در اجتماع دارد. صاحبنظران متعلق به حوزه های گوناگون که به بررسی این موضوع می پردازند، مفهوم «سرمایه اجتماعی» را ابزار مفهومی سودمندی برای تحلیل سیاست ها می دانند.

امروزه به دلایل زیادی، سرمایه ی اجتماعی به یکی از بحث انگیزترین و جنجالی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهای توسعه تبدیل شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به سرعت در حال افزایش است. این مسئله بویژه در ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیای کبیر صادق است و یکی از دلایل آن وجود ماهیت بسیار فردگرایانه ی روابط اجتماعی معاصر در این کشورهاست. (که به مسائلی همچون ازدواج های بی دوام، میزان جنایت های زیاد و از خود بیگانگی افراد منجر می شود) در عین حال سرمایه ی اجتماعی به سرعت به ابزار تحلیلی اصلی پژوهش های جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در شرایطی که سرمایه ی اجتماعی، یعنی توانایی استفاده جمعی توأم با همکاری از منابع برای وظایف عمومی وجود نداشته باشد، بعید است که تنها تامین سرمایه های مالی و افزایش سرمایه ی انسانی (از طریق آموزش) بتواند به نتایج مثبتی همچون رشد اقتصادی و کاهش فقر یا مشارکت بیشتر و پاسخگویی نهادهای عمومی منجر شود. (تاجبخش، کیان، 1384: 10 و11).

 

بیان مسئله:

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که امروزه در بررسی های اقتصادی اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. به عبارتی، امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه، به عنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد دو سویه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اجتماعی، نشان دهنده اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه به ویژه توسعه اجتماعی «آموزش و پرورش» می باشد. سرمایه اجتماعی همواره مبتنی بر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک سرمایه ـ چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ـ دارای اهمیت می باشد؛ همچون منبعی که افراد و گروهها یا مکان ها برای نیل به نتایج مطلوب روی آن سرمایه گذاری می کنند (فیلد، جان، 1949: 11)

با توجه به مطالبی که گفته شد، عمده ترین مسأله ای که در این پژوهش مطرح می شوند، در حالت کلی این است که 1- منظور از سرمایه اجتماعی چیست و اجزای تشکیل دهنده ی آن کدامها هستند؟ 2- منظور از موفقیت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی یعنی چه؟ و 3- سرمایه اجتماعی با چه ابعادی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد؟

در ادامه توضیحات مختصری درباره ی هریک از سئوالات فوق ارائه می گردد و سپس در فصل دوم به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

ناتوانی یادگیری 18 ص مقاله علائم کمبود اعتماد به نفس و روشهای افزایش آن پروژه پاورپوینت معماری روستا عنوان - بررسی و اثبات واقع گرایی كمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد ( شناخت معماری دوره تیموریان) مقاله نیاز افراد به گروه