👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل مقدمه خرافه در گوشه ای از باورهای عامیانه مردم هر کشوری و دارای کارکردهایی است خرافه یک پدیده روحی – اجتماعی می باشد که از هزاران سال پیش تاکنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده است که طرز تفکر او را تحت تاثیر سلطه خود د

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات و سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل

مقدمه

 

خرافه در گوشه ای از باورهای عامیانه مردم هر کشوری و دارای کارکردهایی است. خرافه یک پدیده روحی – اجتماعی می باشد که از هزاران سال پیش تاکنون در ذهن بشر چنان نفوذ کرده است که طرز تفکر او را تحت تاثیر سلطه خود درآورده به طوری که با غریزه او عجین شده و عقل و استعداد هم قادر نیست که در همه موارد بر غریزه تحت تسلط خرافات پیروز شود از این رو فرهنگ خرافات با جهل و توجیه غیر عقلانی از عملکرد بشر همراه می گردد. کلمه خرافات هموراه با زمینه سیاسی و اجتماعی هر کشور پیوند دارد به همین جهت ارائه تعریف دقیق از آن به سختی امکان پذیر است. خرافه را هر نوع عقیده نامعقول و بی اساس تعریف کرده اند. حقوق دانان نیز برای تمایز قایل شدن بین خرافات از دیگر باورها به مفهوم انسان معقول متوسل می شوند و بر این اساس خرافه را چنین تعریف می کنند: هر عقیده و عملی که آدم های معقول و تحصیل کرده آن را خرافی می شناسند.(آرون ریمون 1987)

خرافات به معنی اعتقاد غیر منطقی به تاثیر امور ماورای طبیعت و خلاف عقل، علم و تجارب شهودی در امور طبیعی است. خرافه، به عبارت دیگر هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع است. معمولاً در خرافه رویدادها و حوادثی که باهم ارتباط منطقی ندارند، به یکدیگر ربط داده می شوند. خرافات به خصوص در زمان انحطاط جامعه و حکومت رشد کرده و توسط رهبران بی کفایت ترویج می شود تا هم بار مشکلات به نیروهی ماورایی نسبت داده شود و هم اینکه مردم به جای تلاش، اتحاد و مبارزه برای حل مشکلات خود دست به دامان نیروهای ماورایی شوند.(همان منبع)

 

فهرست مطالب

 

عنوان  صفحه

مقدمه     10

بیان مسئله پژوهش  11

سوال پژوهش        12

اهمیت و ضرورت پژوهش    12

اهداف پژوهش       15

هدف کلی 15

هدف جزیی          15

فرضیه های پژوهش            15

تعاریف   16

متغیرهای پژوهش  16

چارچوب نظری     18

سلامت روانی چیست؟         18

نکات مشترک بین بهداشت روان و جسم 19

دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان           20

تاریخچه ی سلامت روان      24

معیارهای سلامت روان        25

هدف بهداشت روان 27

پیشگیری از بیماری های روانی          29

انواع پیشگیری      31

اصول سلامت روان            34

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی         37

سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد  37

بهداشت روانی در دوران شیرخوارگی و کودکی   38

بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی)   40

سلامت روانی در دورن بزرگسالی       42

سلامت روان در دوره سالمندی           43

رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی  44

علامت شناسی در بیماری های روانی   45

مذهب و سلامت روان          46

ایمان و استرس      46

عبادات و نقش آن در سلامت روان       47

قرآن کریم و بهداشت روانی   50

عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی     51

نقش اجتماع در بهداشت روان 56

عوامل مؤثر بر بیماری های روانی      57

دیدگاه مکتب های روان شناسی درباره علل اختلال روانی    61

تعریف خرافه        67

2- الگوهای سه گانه برای تعریف خرافه           68

مدل فهم دینی        69

مدل نگرشی مبتنی بر دین و گزاره های دینی      69

مدل فهم علمی       71

خرافه  تحریف      76

2- خرافه به مثابه خطای ادراکی         81

1- باورهای قلبی و مقبولات ذهنی گذشته           82

2) احساسات و عواطف و خطای ادراکی            83

پیشینه پژوهش       87

مقدمه     91

جامعه آماری         91

نمونه و روش نمونه گیری     92

ابزار تحقیق          92

سلامت روان         92

خرافه گرایی         93

شیوه جمع آوری داده ها        97

روش تجزیه و تحلیل داده ها   97

آمار توصیفی        99

آمار استنباطی       109

بحث و نتیجه گیری 114

محدودیت های تحقیق           117

پیشنهادات            118

منابع و ماخذ         121

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی یک نمونه بنای تاریخی ،طراحی معماری 1 پاورپوینت گردش جریان وجوه نقد پایان نامه ارزشیابی شخصیت کودکان تحقیق حسابداری شهرداری ها بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران