👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مقدمه موفقیت تحصیلی و آسیب شناسی دانشجویان همیشه مورد توجه مسئولین، برای بالا بردن سطح علمی کشور بوده است و از جمله مباحثی است که امروزه در دانشگاه ها مورد توجه مسئولین و

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

 

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی

دانشجویان رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مقدمه

 

موفقیت تحصیلی و آسیب شناسی دانشجویان همیشه مورد توجه مسئولین، برای بالا بردن سطح علمی کشور بوده است. و از جمله مباحثی است که امروزه در دانشگاه ها مورد توجه مسئولین و محققان روان شناس قرار گرفته است.

به اعتقاد صاحب نظران، شیوع برخی از اختلالات روان شناختی در دانشجویان می تواند زمینه بروز آسیب های اجتماعی و تحصیلی را فراهم سازد.

یکی از عواملی که باعث ایجاد ترس و آسیب پذیری دانشجویان می شود بیماری افسردگی است.

افسردگی یکی از رایج ترین مشکلات انسان و تهدیدی جدی برای سلامت جسمانی و روانی دانشجویان است. افسردگی یک بیماری جسمی و روحی است، که به تدریج به یک نگرانی عمده برای جوامع بشری تبدیل شده است. (اوشیو و همکاران،2003)

در بیماری افسردگی، حالت گرفتگی و ناامیدی بسیار شدیدتر از زمانی است که فرد هنگام یأس و بی حوصلگی احساس می کند. در این بیماری، فرد دچار احساس اندوه مداوم ، پوچی و ترس و کمبود می شود. بعضی ابراز می کنند که ابری بر زندگی آن ها سایه افکنده است. مطالعات متعدد بیانگر ارتباط بین رویدادهای استرس زای زندگی و افسردگی هستند. (روزن بام و همکاران، 2005)

پژوهش هایی که در زمینه رابطه افسردگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان شده نشان می دهد که بین افسردگی و موفقیت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. 

کوبات از اولین محققانی بود که از سرسختی به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی تعدیل کننده رابطه تنیدگی – بیماری نام برد. سرسختی یک ساختار با چند ویژگی است که همه افراد به نسبت های مختلف از آن برخوردارند و شامل سه ویژگی، تعهد، مهار و چالش می باشد. 

 

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول

مقدمه.. 9

بیان مسئله.. 11

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 13

اهداف پژوهش.. 14

اهداف کلی.. 14

اهداف جزئی.. 14

فرضیه های پژوهش.. 14

فصل دوم

سرسختی.. 15

تعریف 3 بُعدی سرسختی.. 15

افسردگی.. 16

موفقیت تحصیلی.. 16

پیشرفت تحصیلی.. 18

سرسختی روانشناختی.. 19

مولفه های سرسختی روانشناختی.. 20

ویژگی های سرسختی روانشناختی.. 26

پیشایندها و پیامدهای سرسختی روانشناختی.. 27

عوامل موثر در سرسختی روانشناختی.. 30

ارزیابی شناختی.. 34

افسردگی چیست؟.. 37

عوامل بروز افسردگی.. 38

علایم افسردگی.. 39

نشانه های معکوس افسرد گی.. 40

انواع اختلال افسردگی.. 41

افسردگی خفیف.. 41

افسردگی متوسط.. 41

افسردگی شدید.. 41

افسردگی واکنشی.. 42

افسردگی درون زاد.. 42

افسردگی عصبی(افسردگی نوروتیک).. 42

افسردگی روان پریش.. 43

افسردگی تک قطبی.. 43

افسردگی دوقطبی.. 43

افسردگی تهییجی.. 44

افسردگی تأخیری.. 44

افسردگی عضوی.. 44

افسردگی برگشتی کوتاه مدت.. 44

اختلال فصلی.. 45

عوامل موثر در افسردگی.. 45

کمکهایی که خود بیمار می تواند برای خود انجام دهد   50

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور.. 52

فصل سوم

طرح کلی پژوهش.. 59

جامعه آماری.. 59

نمونه آماری.. 60

روش نمونه گیری.. 60

ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز.. 61

پرسشنامه افسردگی بک.. 62

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 71

آمار استنباطی.. 74

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 80

محدودیت پژوهشی.. 81

پیشنهادات.. 81

منابع.. 84

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعاریف و مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی روستایی در ایران مقاله رغبت سنجی و آزمون رغبت سنجی پاورپوینت تحلیل گرافیکی موزه هنر کیمبل مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی - شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ) مقاله روشهای مطالعه و یادگیری