👈 فروشگاه فایل 👉

بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز

ارتباط با ما

... دانلود ...

بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی رشته مدیریت بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز چکیده مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از

 

پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی رشته مدیریت

بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز

 

چکیده

مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد.

مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانهای صنعتی ارتباط می‌دهد. این رشته در طی سالهای اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ‌سازی جریان‌های مختلف درون آن می‌باشد. یکی از چالش‌های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ‌سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می‌باشد.

 کلمات کلیدی: زنجیره تامین-موجودی-توزیع غیر متمرکز

مقدمه

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شركت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى كارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف كسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده اینك به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا كرده است. مسئله كلیدى در یك زنجیره تامین، مدیریت و كنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین [1]پدیده‌اى است كه این كار را به طریقى انجام مى‌دهد كه مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با كیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4-اهداف تحقیق. 5

1-5-سوالات تحقیق. 5

1-6-تعاریف نظری تحقیق. 5

فصل دوم

ادبیات پژوهش

2-طرح كلى یك زنجیره تامین. 7

2-1-فرآیندهاى اصلى. 7

2-2-فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین. 8

2-3-انقلاب زنجیره تأمین. 9

2-4-شركت‌ها نمی‌توانند از مدیریت زنجیره تأمین چشم‌پوشی كنند:   11

2-5-مدیریت موجودی كالا. 12

2-5-1-تداركات. 12

2-5-2-ارسال به موقع كالا. 14

2-5-3-نكات كلیدی كه باید آموخت. 15

2-5-4-رقابت پذیری. 15

2-5-5-موضوعات كلیدی. 16

2-6-راهبردهایی برای مزیت رقابتی ‍ 17

2-6-1-فرمانهای راهبردی :. 17

2-6-2-انفورماتیك شناختی : چارچوبی نظری برای مدیریت زنجیره عرضه   18

2-6-3-یك راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت. 18

2-6-4-بعد الكترونیكی مدیریت زنجیره تأمین. 19

2-6-5-چشم انداز مدیریت راهبردی. 21

2-6-6-تمركز راهبردی : فرایندهای شركتی. 22

2-6-7-فرایندهای اساسی كسب وكار را یكپارچه سازی كنید. 23

2-6-8-فرایندهای درحال ظهوركسب وكاررایكپارچه كنید. 23

2-6-9-فرایند چند واحدی وچند شركتی كسب وكار را ادغام نمایید   24

2-6-10-ازفناوری اطلاعات برای ارتقای روشهای كاری افراد استفاده كنید.. 24

2-7-بینش سازمان های واقعا مولد و بهره ور. 25

2-8- سیستم های پشتیبانی كار تیمی. 28

2-9-راهبردهایی برای مزیت رقابتی ‍ 30

2-9-1-فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند. 31

2-9-2-ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری   31

2-10-مدیریت توسعه دانش فرایند. 32

2-11-مدیریت دانش راهبردی. 33

2-12-الگوهای اندیشه و عمل. 33

2-13-فناوری و الگوها. 34

2-14-انفورماتیك شناختی : چارچوبی نظری برای مدیریت زنجیره عرضه   35

2-14-1-انفورماتیك شناختی. 35

2-14-2-   پشتیبانی فناوری از الگوها : مرور اجمالی. 36

2-15-فرصتهای راهبردی : خلاصه. 37

2-15-1-راهبرد اولیه. 37

2-15-2-در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر. 38

2-15-3-یك راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت. 38

2-16- فرصت برای لجستیك. 39

2-17-مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری. 40

2-18-فن‌آورى اطلاعات ومدیریت زنجیره تامین. 40

2-19-بررسى جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده‌سازى تجارت الكترونیك :. 41

2-20-موانع پیاده‌سازی SCM :. 42

2-21-بررسى تكنولوژى تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنى مورد نیاز   42

2-22-ساختار شبكة تأمین. 43

2-22-1-ابعادساختاری شبكه(ساختارافقی وعمودی). 43

2-22-2- فرایند‌های شبكة تأمین. 45

2-22-3-فرایند مدیریت ارتباطات. 45

2-22-4-فرایند مدیریت خدمت. 46

2-22-5-فرایند مدیریت موجودی. 46

2-22-6-فرایند سفارش ها و نیازمندیها. 46

2-22-7-فرایند جریان تولید. 46

2-22-8-فرایند تداركات. 46

2-22-9-فرایند توسعه محصول وخرید. 47

2-22-10-فرایند بازگشت. 47

2-23-شبكة تأمین یكپارچه چیست. 47

2-24-مرا حل یکپار چه سازی. 48

2-25-تجهیزات كلیدی مدیریت زنجیره تأمین. 48

2-26-دسته‌بندی دوازده‌گانه عبارتند از. 48

2-27-موقعیت مكانی . 49

2-28-حمل و نقل و لجستیك  :. 49

2-29-موجودی و پیش‌بینی. 49

2-30-بازاریابی. 50

2-31-روش VMI 50

2-32-طبقه بندی موقعیت. 50

2-33-طراحی محصول و معرفی تولیدات جدید. 50

2-34-پشتیبانی و خدمات پس از فروش. 51

2-35-پیمان‌های استراتژیك وخرید كالا از منابع خارج از كشور   51

2-36-ده مرحله برای كارآمد ساختن زنجیره تأمین. 51

2-37- تداوم تحویل به موقع محصول. 52

2-38-به همیاری بیندیشید؛ به روند تقاضا فكر كنید:. 53

2-39-حفظ كیفیت. 53

2-40-مدیریت اطلاع‌رسانی. 54

2-41-مدیریت تحول. 55

2-42-مراحل لازم برای مدیریت تحولات در یك محیط شبكه تأمین   55

2-43-تشخیص دادن نقش‌های تازه. 56

2-44-انتخاب فناوری مناسب. 56

2-45- از هم اكنون برای شبكه تأمین آینده سازماندهی كنید   57

2-46-حضور در شبكه اینترنت. 58

2-47-گذر از زنجیره تأمین به شبكه تأمین. 58

2-48-سیر تكامل گروه‌های همیار. 59

2-49-امكان بهبود كیفیت در جبهه  IT. 60

2-50-مدل‌های كسب و كار اینترنتی در حال تكامل. 60

2-51-مبارزه باكلاهبرداری در تجارت الكترونیكی. 61

2-52-حمل و نقل الكترونیكی. 62

2-53-تداركات الكترونیكی. 63

2-54-وضعیت تداركات الكترونیكی. 63

2-55-دسترسی الكترونیكی به منابع. 63

2-56-تهیه الكترونیكی مواد اولیه. 64

2-57-   بعضی از نكات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الكترونیكی   66

1-مواردی از شیوه‌های برتر. 66

2-تأكید روی آموزش الكترونیكی. 66

3-خدمات پشتیبانی در موقع ارائه طریق. 66

4-قرار دادن مدیریت مواد اولیه دراینترنت. 67

5-سازمان‌دهی، كلید ورود به اینترنت است. 67

6-افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است. 67

7-كنفراس اینترنتی. 67

2-58- مدیریت زنجیره تامین وتقاضا. 68

2-59-حالت اعتماد. 75

1-دانش لجستیك. 76

2-حالت انعطاف پذیری در تولید. 76

MVC3-. 76

4-توزیع كنندگان لجستیك. 76

فصل سوم

نتیجه گیری

3-نتیجه گیری. 78

3-1-گذر از زنجیره تأمین به شبكه تأمین. 79

3-2-سیر تكامل گروه‌های همیار. 79

3-3-امكان بهبود كیفیت در جبهه IT. 80

منابع. 86

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق علم اخلاق مقاله کاربرد چند نرم افزار مهندسی گزارش کاراموزی آموزشگاه كامپیوتر شریف ابهر تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان كرج نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک