👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه

تحقیق و پژوهش روانشناسی بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه مقدمه غم نوعی احساس طبیعی است که در واکنش به شرایط ناخوشایند و ناملایمات ، مثل وقایع ناراحت کننده و از دست دادن عزیزان پدید می‌آید این حالت معمولا با اضطراب ، کاهش انرژی ، کسالت عمومی و خواب کم ، همراه است تقریباً همه افراد ، تغییرات در خلق

تحقیق و پژوهش روانشناسی

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه 

 مقدمه

 

    غم نوعی احساس طبیعی است که در واکنش به شرایط ناخوشایند و ناملایمات ، مثل وقایع ناراحت کننده و از دست دادن عزیزان پدید می‌آید. این حالت معمولا با اضطراب ، کاهش انرژی ، کسالت عمومی و خواب کم ، همراه است. تقریباً همه افراد ، تغییرات در خلق و خو و روحیه خود را به نوعی تجربه کرده‌اند. گاهی اوقات، احساس نگرانی و سردرگمی یا افسردگی ، واکنشهای طبیعی در برابر برخی رویدادها است، معمولاً حوادث و رویدادها تغییر می‌کنند، مشکلات حل می‌شوند و این تغییرات خلق و خویی برطرف می‌شود. تداوم احساس غم و یاس به افسردگی و ناامیدی می‌انجامد که از آن گریزی نیست.

    افسردگی یک اختلال روانی شایع محسوب میشود که در قلمرو آسیب شناسی روانی پژوهشهای فراوانی را به خود اختصاص داده است.لیکن عوامل موثر بر بروز تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است. 

 نوجوانی دوران دگرگونی عظیمی است و فقط یک مرحله ی فاصل وگذران بین سنین کودکی وبزرگسالی نیست. در این دوران تغییرات شدید زیست شناختی،روانشناسی واجتماعی رخ می دهد.شیوع تغییرات زیست شناختی بوسیله ی رشد سریع اسکلتی و فیزیکی وجنسی وشروع تغییرات روانشناختی بوسیله ی رشد سریع شناختی وتثبیت ساختمان شخصیتی فرد مشخص میشود که از نظرتغییرات اجتماعی،نوجوانی دوره یاآمادگی برای نقش بزرگسالی است.(یاوری 1381)

فهرست مطالب

 

مقدمه. 7

بیان مسئله. 8

بیان فرضیه. 10

ضرورت واهمیت تحقیق. 11

اهداف تحقیق. 13

تعاریف عملیاتی. 14

افسردگی چیست؟. 16

اختلال افسردگی1 :. 16

افسرده بودن:. 17

علایم اصلی اختلال افسردگی:. 17

مقدمه. 31

روش تحقیق. 31

داده های پژوهشی. 31

جامعه آماری. 31

نمونه آماری. 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 32

آمار توصیفی. 34

بحث و نتیجه گیری. 45

محدودیت پژوهشی. 46

فهرست منابع. 49

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تحليل رگرسيوني چند متغيره مرکب، مساله تخمين (اقتصاد سنجی گجراتی) چادر مشکی و تکنیک های تولید پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بررسی عوامل موثر بر قیمت و عرضه سهام پروژه امنیت شبکه