👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی وکارآفرینی تولید قند در کارخانه قند چناران

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی وکارآفرینی تولید قند در کارخانه قند چناران

طرح توجیهی وکارآفرینی تولید قند در کارخانه قند چناران

طرح توجیهی وکارآفرینی تولید قند در کارخانه قند چناران

 امروزه در شاخه صنایع غذای قتد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در دنیا شناخته شده است انرژی زیاد در مقدار کمی از این ماده از یک طرف و کاربرد آن در اکثر صنایع نوشابه سازی ، شکلات ، شیرینی و سایر محصولات غذای از طرف دیگر این ماده را به عنوان یک ماده شاخص در صنایع غذای در آورده است لزا امروزه بحث های مختلفی در مورد این ماده عنوان می شود ورود قندهای مصنوعی از جمله ساکارین  و سایر ترکیبات که گاهی تا هزار برابر قند معمولی شرینی دارند  و گیاه چغندر که گیاهی  پرتوقعی از لحاظ آب است و شدیداً نیاز به آب دارد ، همه و همه ممکن است درسال های آخیر تصمیمات چشمگیری را در مورد جایگزینی محصولی دیگر بجای قند عنوان کند و ما در اینجا قصد داریم تا قسمتی از پروسه این محصول را عنوان کنیم.

   ساکارز قندی است که از یک ملکول گلوکز و یک ملکول فرکتوز تشکیل شده است که در نیشکر نیز همین قند می باشد کارخانه جات نیشکر عموماً نیشکر را تا به دست آوردن شکر زرد آن می توانند پیش ببرند ولی از آن به بعد تصفیه خانه ها باید شکر زرد را به شکر سفید تبدیل کنند   در چغندر قند موادی وجود دارد که در حین پرسه مانع از تشکیل قند می شود که این مواد هر کدام باید به شکلی از آن جدا شوند و جود پرتئین ها، اسید آمینه ، پکتین و... همه وهمه مانع از کار می شود لزا دانشمندان این مواد را به وسیله تعقییر PH شربت بدست آمده از چغندر ، از جریان خارج می کنند.

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

 

1-   مقدمه    

2-   پیش گفتار

3-   بررسی فنی

1-3   عیار سنج

     2-3   سیلو

     3-3 شستشوی چغندر

      4-3 آسیاب خلال

      5-3 پیش گرم کن (مایشه)

      6-3 دیفوزیون

      7-3 پرشولاژ و اشباه1و2 و دکانتور

       8-3 دستگاه تغلیظ یا اوابراسیون

      9-3 طباخی

      10-3 سانتریفوژ

      11-3 انرژی حرارتی کارخانه

4-   سیر و توسعه تاریخی کارخانه در طی گذشت 52 سال از تاسیس آن

5-   محصولات فرعی

6-   برسی نیروی انسانی کارخانه قند

7-   تبدیل شکر زرد به سفید

8-   قسمت های مختلف کارخانه

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روندهای برجسته اینترنتی یادگیری الکترونیک مقاله الگوریتم فازی برای خوشه بندی داده های گروهی طرح توجیهی کریستال بطری و جار شیشه ای نقش گیاه دارچین در درمان بیماریها مقالةقالی بافی